HK Stat konference
Trods det lidt ”tunge” emne var der mange grin undervejs i seminaret om forandringsledelse.

Der er ingen pæn måde at sige det på: Medarbejderne i staten er dødtrætte af de evige forandringer på deres arbejdspladser. De oplever, at forandringer bliver presset ned over hovedet på dem, uden at de ved hvorfor, og uden at de bliver inddraget. Men i stedet for bare at beklage sig tog 50 tillidsvalgte på seminar i Aalborg for at blive klogere på udfordringerne – og sammen gøre noget ved dem. De fleste var arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

HK Stat Nordjylland stod for det todages seminar 31. maj og 1. juni, hvor alle aspekter af den såkaldte forandringsledelse blev vendt.

Eksempler på forandringer kan være sammenlægning af afdelinger, flytninger af arbejdspladser mellem landsdele, fyringsrunder og nye opgaveporteføljer.

Og for en gangs skyld at begynde med konklusionen, så skabte konferencedeltagerne sammen denne ”best practice”-bruttoliste ved forandringer i staten:

HVORDAN INDFØRER VI EN BEST PRACTICE I FORHOLD TIL FORANDRINGER I STATEN?

 
 • Vigtigt at forstå HVORFOR, HVORHEN OG HVORDAN.
 • Der er brug for dialog, hvor alle involveres.
 • Processen skal også gå ”down-top”, ikke kun ”top-down”.
 • Processen skal defineres og accepteres fra begge sider. 
 • Respekt for individet er nødvendig. 
 • Rettidig kommunikation.
 • Ordentlighed.
 • Kommunikationsplan.
 • Ledelsen skal give tid.
 • Anerkende processen.
 • Samarbejde med tillidsvalgte
 • Anerkende forskellige reaktioner.
 • Nysgerrig og lyttende ledelse.
 • Ledelsen skal være åben for alternative løsninger og muligheder.
 • Små ting for nogle medarbejdere er store ting for andre medarbejdere.
 • Evaluering skal eliminere ”bad practice”.
 • Løbende status på processen nødvendig.
 • Synliggøre og fejre, at vi når delmål sammen  
 • ”Banke rust af” samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen.
 • Holde liv i uformel dialog.
 • Til ledelsen: Opdel forandringerne i ”givne forhold” og ” her er der mulighed for at præge processen”.
 • Forventningsafstemning.
 • Anerkendende tilgang.
 • Drop konfliktskyheden.
 • Anerkend det konfliktuelle felt.

I paneldebatten kom bl.a. følgende iagttagelser frem:

At mange chefer er konfliktsky, hvor de i stedet burde ”tage tyren ved hornene” og åbent drøfte forandringerne med medarbejderne. Medarbejderne har brug for at blive involveret i processen lige fra begyndelsen, og det gælder både den enkelte og de tillidsvalgte. Ledelsen skal ikke vente med at informere om ændringer, indtil den selv har haft tre måneder til at diskutere dem alene i ledelsesrummet. Men processen omkring forandringer bliver desværre mere og mere lukket.

HK Stats formand Rita Bundgaard fremførte med vanlig power, hvordan hun betragter det, der sker i disse år: De tillidsvalgte har et brændende ønske om at blive brugt af ledelsen, men ofte gør ledelsen det ikke og involverer ikke samarbejdsorganerne. TR og AMR er ressourcepersoner, pointerede Rita Bundgaard. Hun skelnede mellem de forandringer, som er vedtaget af kræfter udefra, f.eks. regeringen, og de forandringer, der skyldes ”indre dynamik”. Hun rådede HK-medlemmer til at bruge deres energi på at påvirke de forandringer, som KAN påvirkes.

- Ledelsen skal være tydelig, ærlig og tilgængelig. TR skal være nysgerrig og spørge ind til årsag og nødvendighed af forandringer, lød det fra sektorformanden.

HK Stat konference panel
I panelet sad:
Anne Kirstine Damsager, kontorchef for Finansministeriets HR-kontor.
Trolle Klitgaard Andersen, direktør for Statens Administration i Hjørring.
Mette Huus Sørensen, tillidsrepræsentant ved Tech College i Aalborg.
Rita Bundgaard, formand for HK Stat Danmark.

De to chefrepræsentanter i panelet forklarede, hvordan forandringer ifølge dem bør gribes an.

Kontorchef Anne Kirstine Damsager, der har ”et ben i Moderniseringsstyrelsen”, som hun sagde, fortæller, at TR på hendes arbejdsplads har taget ejerskab i forandringsprocessen. TR har skabt kompetenceforløb, som hjælper processen på vej. Hun anbefalede medarbejdere at søge indflydelse via SU på opgaver, organisation og personalebehov.

Direktøren for Statens Administration, som er ny statslig arbejdsplads i Hjørring, forklarede, at ledelses-nærvær er nødvendigt. Direktøren, Trolle Klitgaard Andersen, afholder SU-møder en gang om ugen om nødvendigt for at sikre dialogen.

Fra salen var der mange, som kommenterede, at det langt fra foregår sådan alle steder.

HK Stat konference, Tue Isaksen
Arbejdspsykolog Tue Isaksen vandt både deltagernes hjerner og hjerter med sit foredrag.

Tue Isaksen, arbejdspsykolog, leverede undervejs på seminaret et tankevækkende og humoristisk oplæg, hvor han placerede noget af ansvaret hos medarbejderne: Medarbejderne skal selv arbejde med deres indstilling, når der er forandringer i gang, og fokusere på arbejdsfællesskabets betydning. –Husk, at kerneopgaven har første prioritet, lød den lille løftede pegefinger fra arbejdspsykologen. – I skal droppe egoismen, men beholde jeres styring, indflydelse og værdier i forandringsprocessen, sagde Tue Isaksen.

 

Konferencen fik meget fine kommentarer med på vejen fra deltagerne, som nu går ud og bruger inspirationen og opbakningen fra kollegerne på deres respektive arbejdspladser.