Hænder på tastatur
Når en myndighed begår væsentlige fejl over for borgere, er det ikke nok bare at rette fejlen.

Det slår Ombudsmanden fast i en udtalelse.

Det handler nemlig om at have fokus på, at genopbygge borgerens tillid til systemet”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Fejl på halv million uden beklagelse

Udtalelsen kommer aktuelt efter en sag i Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg, hvor en borger blev pålagt at betale to et halvt års dagpenge tilbage - svarende til 466.090 kr.

Men en sagsbehandlingsfejl viste, at kravet var ubegrundet. Udvalget meddelte dog bare, at sagen var blevet genvurderet, og kravet derfor frafaldt – men uden forklaring og beklagelse.

Ombudsmanden understreger, at princippet gælder helt generelt og for alle myndigheder.

- Når der sker en så væsentlig fejl i sagsbehandlingen, er det god forvaltningsskik at forklare fejlen over for den berørte borger og samtidig beklage den.