Temadag for elever 2018

Faglighed og drømme gik op i en højere enhed, da 70 elever, elevansvarlige, tillidsrepræsentanter og vejledere 12. juni mødtes til temadag i HK Hovedstadens lokaler. Imellem lærerige indslag med oplæg og diskussioner fik flokken lov til at slippe fantasien løs og gruppevis tage både glimmerkugler, tændstikspinde, piberensere og kulørt pap i brug for at illustrere, hvordan man centralt og lokalt kan gøre elevernes tid på de kommunale arbejdspladser endnu bedre.

Temadagen er opfundet og planlagt af Michelle Storgaard Larsen og Sabina Larsen, som begge er nyuddannede elever fra Hillerød Kommune.

– Tanken er at give både elever, elevansvarlige og andre mulighed for at tale med i stedet for bare om hinanden. Udviklingen sker ikke, når vi sidder hver for sig, men når vi er sammen og taler sammen. Desuden lægger vi med temadagen op til at turde tænke ud af boksen, væk fra de faste rammer, og se på, hvordan vores drømme kan inspirere på arbejdspladserne, forklarede Michelle.

Hun tilføjede, at udviklingen i det offentlige går så hurtigt, at det er vigtigt hele tiden og i fællesskab at kaste boldene op i luften for at se, om tingene kan gøres anderledes og bedre. For det handler også om at sikre, at de elever, der uddannes i dag, står stærkt, når de er færdige og kan få nogle spændende job.

Brug for bedre forståelse

Temadagen blev indledt med en velkomst af HK Hovedstadens formand, Winnie Axelsen. Derefter var der gruppearbejde og quiz. Og så kom Hanne Boutrup, tidligere kommunikationschef i LEGO, med et inspirerende oplæg om, hvordan man begejstrer og involverer mennesker i en proces og får dem til at arbejde sammen, mod fælles mål. Så var det igen tid til gruppearbejde, inden klokken slog 15 og turen gik hjemad.

– Jeg synes, det har været en fantastisk dag. I dag har vi drømt. Og nu håber jeg, at alle går hjem med en stor lyst til at bryde normerne og med inspiration til, hvordan de gør det. Samtidig håber jeg, at vi har fået skabt en større forståelse for hinanden og et tættere bånd, sagde Michelle og understregede, at Rom ikke blev bygget på en dag:

– På mange kommunale arbejdspladser mangler der en forståelse af, at en ny elev ikke bare er en tom skal, men et menneske med levet liv og erfaringer, og dermed en masse at byde på. Det skal vi have ændret, så det bliver naturligt at inddrage eleverne i arbejdspladsens udvikling. Det er jo dem, der er fremtiden.

Temadag for elever 2018

Temadagen er en øjenåbner

På temadagen hev vi fat i to deltagere, som her fortæller, hvorfor de kom, og hvad de håbede at få ud af dagen.

Katrine, formand for elevudvalget i Gribskov Kommune:

– Jeg var med til elevkonferencen sidste år og fik her åbnet mine øjne for, hvor meget der sker for eleverne i andre kommuner i forhold til i Gribskov. Det førte til, at vi fik oprettet et elevudvalg i kommunen, og at vi alle fem elever satte os sammen for at tale om, hvad vi savnede og formulere ideer til, hvad vi synes, der kunne være med til at gøre vores elevtid bedre. For eksempel foreslog vi en introdag for kontoreleverne, så de kan få en god start og en bedre fornemmelse for, hvad der venter dem i deres elevtid. Alle andre uddannelser opererer også med introdage. Så hvorfor ikke vores… Men den idé arbejder vi stadig på at realisere.

Samtidig er vi begyndt at tale mere med andre elevudvalg rundt omkring hovedstadsområdet for eventuelt at få stablet nogle flere fælles aktiviteter på benene.

Når jeg er kommet i dag, er det også, fordi jeg synes, det er en god mulighed for at tale med de elevansvarlige og tillidsrepræsentanterne om, hvordan eleverne kan få mere indflydelse på deres egen uddannelse. For vi har jo også en holdning til tingene og vil gerne være med til at præge processen, frem for at vi bare får præsenteret alting 'sådan-er-det'-agtigt.

Jeg synes, arbejdspladserne skal lytte mere til os – og inddrage os mere. Både for vores skyld, men også for kommunens egen. For i sidste ende handler det om evnen til at tiltrække elever. Jo mere attraktivt man gør det at være elev i Gribskov Kommune, des flere ansøgere og des bedre elever kan man få.

Anette Opstrup, elevansvarlig Hillerød Kommune:

– En temadag som denne er et rigtig godt initiativ, fordi det er en god anledning for mig til at tale med elevansvarlige i andre kommuner og måske komme hjem med gode ideer. Og så er det selvfølgelig også en rigtig god anledning til at få talt med både vores egne og andre elever.

Jeg har altid haft elever under mine vinger, fordi jeg brænder for, at de får en god tid i kommunen. Desuden har jeg altid tænkt, at der var ting, der kunne gøres bedre. Og det vil jeg gerne være med til. Lige nu kunne jeg godt tænke mig at få sammensat et godt program for eleverne, som rækker ud over deres almindelige faglige oplæring. Et program, som handler om at lære dem lidt bredere om den politiske organisation og styring i kommunen. Hvem er borgmesteren, hvor mange sidder der i byrådet, hvordan samarbejder de med hinanden, med de ansatte, hvordan er kommunen bygget op osv. Det vil være til glæde både for eleverne og kommunen, hvis vi kan give dem en grundig forståelse af, hvad det er for en organisation, de er landet i.

Et godt elevarbejde handler selvfølgelig om at ruste den enkelte elev bedst muligt, men også helt generelt om at tiltrække unge til kontorfaget. Stadig flere af dem vælger gymnasiet frem for en erhvervsfaglig uddannelse. Det er som om, at de erhvervsfaglige uddannelser er kommet lidt i skammekrogen. Og det skal vi gøre noget ved. Blandt andet ved at sørge for, at uddannelsestiden er spændende og udbytterig på flere planer. Og hvordan vi gør den det, har jeg fået en masse gode ideer til i dag, som jeg glæder mig til at komme hjem og afprøve.

Temadag for elever 2018

Alle fotos © Mark Knudsen