Mai-Brit Berg

Mai-Brit Berg er 42 år og databeskyttelsesrådgiver i Fredericia Kommune. Arbejder også som giftefoged i kommunen.

Hun er oprindelig uddannet kok og senere assistent på kasernen i Fredericia. Herfra kom hun i 2004 til Fredericia Kommune, først som ledelsessekretær i Børn- og Ungeforvaltningen, senere som chefsekretær på Borgmesterkontoret. Hun interesserede sig for digitalisering, og det førte til en stilling som digital supporter i Journalen, og for tre år siden blev hun så digitaliserings- og datasikkerhedskonsulent, og 1. januar i år databeskyttelsesrådgiver.

Er ISO 27001-certificeret, som er en standard for informationssikkerhed. Har taget en it-projektlederuddannelse og er i gang med en diplom i ledelse. Er med i netværk omkring informationssikkerhed.

Databeskyttelsesrådgiver:
Funktionen som databeskyttelsesrådgiver (DBR) eller data protection officer (DPO), som det hedder på engelsk, er et af de nye tiltag i databeskyttelsesforordningen.
Alle offentlige myndigheder og visse virksomheder skal fra 25. maj i år have en DBR/DPO, som sikrer, at medarbejderne er klædt på til at håndtere persondata.

Mai-Brit Berg har i et halvt år været databeskyttelsesrådgiver (DBR) i Fredericia Kommune, og hendes motivation handler i høj grad om beskyttelse af borgerne.


- Jeg er drevet af, at landets love skal overholdes. At der er retfærdig- hed. Vi skal passe godt på borgernes data, også selvom det er besværligt. Borgerne skal kunne føle sig trygge. Det kræver nogle gange særlige arbejdsgange, og dem skal vi som offentligt ansatte have respekt for, siger Mai-Brit Berg, der synes, at det er spændende at få kommunen gearet til at arbejde med datasikkerhed, så det bliver en naturlig del af det daglige arbejde for medarbejderne.

Som DBR er det hendes opgave at rådgive og hjælpe ansatte i Fredericia Kommune med at overholde databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft 25. maj. Hun er uddannet assistent i staten og har arbejdet i Fredericia Kommune siden 2004. Først som ledelsessekretær og senere som digital supporter i Journalen, hvor interessen for digitalisering blev vakt og førte til, at hun blev digitaliserings- og datasikkerhedskonsulent for tre år siden.

- Nogen tror, at alt det her med persondata først er noget, der begyndte at gælde fra 25. maj, hvor EU’s persondataforordning trådte i kraft. Men vi har haft en persondatalov i 17 år, og hvis man som offentlig instans har fod på at overholde den, har man ikke de store problemer med persondataforordningen. Det handler meget om, at man skal have styr på de forskellige behandlinger, som fx arkivering i henhold til en lovgivning, og det er noget, som vi HK’ere er rigtigt gode til, siger Mai-Brit Berg.

 

UNDERVISER KOLLEGERNE

EU’s persondataforordning er selvfølgelig med til at skærpe opmærksomheden, og derfor holder Mai-Brit Berg også kurser for ledere og medarbejdere, ligesom hun underviser på Fredericia Kommunes digitale videreuddannelse for medarbejdere.

Kurserne og uddannelserne handler om, hvad vi skal være opmærksomme på. Hvad må vi skrive i en kalenderaftale? Må der ligge papirer på ens skrivebord, når man forlader sit kontor? Må man overføre data til andre offentlige instanser, og hvad må man skrive i en mail? Det kan handle om alt fra cpr-numre, over navne på borgere, til deres matrikelnumre etc., forklarer Mai-Brit Berg.

Hendes arbejde omfatter også kontakt med private firmaer.

- Det kan for eksempel være et firma, der leverer et it-system til omsorgssektoren. De skal også sikre, at borgernes data bliver behandlet i henhold til lovgivningen, siger Mai- Brit Berg.

Hun har også et tæt samarbejde med kommunens it-afdeling, som gennemgår alle it-systemerne for at sikre, at de lever op til persondataloven. Desuden får hun også snart støtte i ni datasikkerhedskoordinatorer, som skal udpeges i kommunen, og som skal være med til at kontrollere, at der driftes efter bogen.

 

BESKYTTELSE AF MEDARBEJDERNE

Mai-Brit Berg ser sig selv som både borgernes og kollegernes ”ombudsmand”, og det kan være noget af en balancegang.

- Borgerne kan komme direkte til mig, hvis de er usikre på, hvordan deres personlige oplysninger bliver håndteret af kommunens medarbejdere. Så i den sammenhæng skal jeg kunne træde ud af organisationen og være der på borgernes vegne. Samtidig skal det også fungere for mine kolleger i det daglige. Her skal vi være i stand til at finde praktiske arbejdsgange, der er til at håndtere for min kolleger samtidig med, at loven bliver overholdt, og borgerne kan føle sig trygge, siger Mai-Brit Berg, der også finder det vigtigt, at kommunens medarbejdere kan føle sig trygge.

- Kommunen skal sørge for, at medarbejderne kan arbejde på en sikker måde og i henhold til loven. Så det handler også om beskyttelse af medarbejderne.

 

3 gode råd

Hvis du gerne vil arbejde som databeskyttelsesrådgiver, anbefaler Mai-Brit Berg:

  • at du er optaget af at sikre borgernes retfærdighed
  • at du kan lide at finde praktiske løsninger, så loven overholdes samtidig med, at tingene fungerer i praksis.
  • at du påvirker din ledelse til at prioritere det, du finder vigtigt.