HK-medlem Maiken Jersie Jensen fra Novozymes har haft stor glæde af muligheden for at vælge selvvalgt uddannelse.

HK-medlem Maiken Jersie Jensen fra Novozymes har brugt selvvalgt uddannelse til at tage et LEAN-kursus - noget hun ellers ikke ville have mulighed for.

TEKST: LARS MADSEN
FOTO: MARK KNUDSEN

Da Novozymes Office sidste år begyndte at tilbyde sine medlemmer muligheden for at søge selvvalgt uddannelse, var it-projektleder Maiken Jersie Jensen en af dem, der slog til. Som så mange andre tænkte hun ellers først, at hun ikke havde tid til videreuddannelse lige nu, men så tog hun sig selv i nakken:

- Jeg besluttede, at nu skulle det være. Det er jo super vigtigt, at man tænker over sin udvikling, men noget af det sværeste er måske at tage sig sammen til at tænke tankerne og begynde at undersøge, hvilke muligheder man har. Nu var muligheden der pludselig, og så var det bare om at få gjort noget ved det. Det viste sig jo også at være nemt, for vi havde fået en masse materiale og link til et ansøgningsskema fra klubben, så alt blev serveret, siger hun.

Maiken Jersie Jensen søgte – og fik – kurset ”LEAN-navigatør i administration og service”. LEAN er ellers ikke et kerneredskab i hendes daglige arbejde, blot noget hun havde været i berøring med af og til. Men det er også netop det smarte ved selvvalgt uddannelse på Novozymes: Det skal ikke have relation til dit daglige arbejde. Det skal blot have potentiel værdi for virksomheden.

Vigtigt selv at kunne tage ansvar

- Selvvalgt uddannelse gav mig mulighed for at tænke ud af boksen og sige: Hvad kunne jeg godt tænke mig at lære noget om, hvilke nye redskaber kunne jeg godt tænke mig i min kuffert. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at her er det mig selv, der tager ansvar for min egen udvikling og min værdi på arbejdsmarkedet. Jeg tror, at man nogle gange ikke tager sig selv og sin udvikling alvorligt, siger Maiken Jersie Jensen, der sidste år kunne fejre 30-års jubilæum på Novozymes.

- Jo længere tid du har været på arbejdsmarkedet, og jo længere tid det er siden, at du har været under uddannelse, jo mindre fylder det måske i din bevidsthed. Vi medarbejdere er et aktiv for virksomheden, men for at blive ved med at være det, eller i hvert fald for stadig at have den samme værdi, så skal man udvikle sig undervejs. Ellers falder ens værdi. Det tror jeg faktisk, mange af os glemmer eller negligerer lidt.

Brugbart i det daglige

Selve kurset løb over tre måneder og bestod af tre gange to kursusdage. Fagligt har Maiken Jersie Jensen været meget tilfreds med udbyttet – og hun har også kunnet bruge det i sit daglige arbejde på Novozymes, fortæller hun:

- Der er meget i LEAN-pakken, jeg kan bruge i min dagligdag. Praktiske redskaber som gør, jeg kan gå mere struktureret til værks, når jeg laver mine projekter. Jeg har lært at bryde en administrativ proces ned for blandt andet at finde ud af, hvor der er spildtid, og hvor der er mulighed for at nedbringe spildtiden – og dermed være mere effektiv og reducere omkostningerne.
Novozymes får altså et håndgribeligt udbytte af, at Maiken Jersie Jensen har været på uddannelse. Og selv sidder hun tilbage med en god følelse som medarbejder.

- I og med at man som virksomhed er med til at lave sådan en aftale om selvvalgt uddannelse, så er det også, fordi man ønsker at investere i sine medarbejdere. Og som medarbejder ønsker jeg da at være en, der bliver valgt til at få nye og spændende opgaver – at blive valgt til og ikke fra. Der sker jo omstruktureringer i virksomheder, og så er det rart at have fulgt med og forsøgt at dygtiggøre sig, siger Maiken Jersie Jensen. 

Læs mere om selvvalgt uddannelse

 

Ansøgere søges

 
Novozymes-medarbejdere omfattet af Industriens Funktionær Overenskomst har mulighed for at søge om selvvalgt uddannelse, men der er ikke mange om buddet. Det fortæller tillidsrepræsentant Susanne Wendelbo Lindeløv, som er medlem af den styregruppe, der vurderer ansøgningerne.


- Det er rigtig svært at få kollegerne til at søge, selv om vi laver benarbejde i klubben og opfordrer folk til det. Jeg tror, det skyldes, at man selv skal tage initiativet – der kommer ikke en leder og prikker dig på skulderen. Folk har ikke tid og kan ikke overskue det, siger hun. 

Susanne Wendelbo Lindeløv oplever, der bliver færre administrative jobs og færre HK’ere ansat til at udføre administrativt arbejde, og ikke mindst derfor håber hun på flere ansøgere fremover.

- Det ville være rigtig dejligt at se flere af vores medlemmer tage ansvar for deres egen udvikling. Med selvvalgt uddannelse kan man skabe større jobsikkerhed for sig selv og få papir på sine kompetencer – og gøre sig mere attraktiv både internt og eksternt, siger hun.