Reklamer og sponsorer er efterhånden en vigtig indtægtskilde for kommuner.

Blandt andet derfor indfører Varde Kommune retningslinjer, sådan at medarbejdere og ledere ved, hvor grænsen går.

For eksempel hedder det, at den enkelte afdelingsleder eller institutionsleder har kompetencen til at indgå aftaler om sponsorstøtte, opsætning af reklamer og donationer under 100.000 kr. – større beløb skal behandles i det relevante fagudvalg.

Pengene tilfalder i øvrigt den pågældende afdeling/institution.

Placering af reklamer og synliggørelse af sponsorer

En reklame og en sponsor skal fremstå, så det er tydeligt, at der er tale om en reklame eller synliggørelse af sponsor. 

Der må ikke reklameres på hjemmesider og andre elektroniske medier, og sponsorer må ikke synliggøres via elektroniske medier. 

Der kan ikke opsættes reklamer på kommunale bygninger, der primært anvendes til myndighedsudøvelse. Det vil sige, at der ikke kan opsættes reklamer på borgercenteret og på rådhuset. 

Ingen reklamer på tøj

Det er muligt at annoncere på Varde Kommunes digitale infoskærme (der gælder dog særlige regler). 

Der kan reklameres eller synliggøres sponsorer på kommunale køretøjer, men de må ikke være dominerende i forhold til Varde Kommunes logo. 

Der kan ikke reklameres eller synliggøres sponsorer på ansattes beklædning.

Biblioteket kan informere om arrangementer og stille materiale til rådighed for borgerne. Dette betragtes ikke som reklame eller sponsorstøtte.

Etiske overvejelser:

Reklamer og sponsorater skal være i overensstemmelse med Varde Kommunes værdigrundlag og vision. Det vil sige, der ikke reklameres for, eller modtages sponsorater/donationer fra:

  • Politiske partier eller bevægelser
  • Valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger
  • Arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger
  • Religiøse bevægelser
  • Sundhedsskadelige produkter som tobak og alkohol eller lægemidler
 

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.