Ministeriernes regnskab over udviklingen i administrativt ansatte medarbejdere i regionerne skaber mere forvirring end klarhed og giver ofte ingen mening. Det mener sundhedsøkonom og professor hos Vive (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), Jakob Kjellberg.

- Hvis man skærer ned på administrativt personale og lægger flere administrative opgaver ud til klinikerne, så ser det ud, som om der er blevet relativt færre kolde hænder og flere varme hænder. Men det interessante er jo, hvad hænderne bliver brugt til. Det siger tallene ikke noget om, siger Jakob Kjellberg til Altinget.dk.

Professoren henviser til analyser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet, der viser, at regionerne siden strukturreformen har ansat 27 procent flere administrative medarbejdere som lægesekretærer – kolde hænder - landet over.

Hvem bærer administrationsbyrden?

I stedet for den ansattes uddannelsesbaggrund eller fagforeningsmedlemskab skal man ifølge Vive-professoren i højere grad have belyst, hvilke opgaver den enkelte stilling indeholder.

Det største spørgsmål er, hvor stor administrationsbyrden er, og hvem der bærer den. Det er bare meget vanskeligt at opgøre, påpeger Jakob Kjellberg.

- Laver de kliniske medarbejdere mere administration i dag, end de gjorde tidligere? Det ved vi jo ikke. Måske er de varme hænder blevet lidt køligere - og omvendt, siger han til Altinget.dk og peger på, at flere medarbejdere i administrative eller støttende funktioner også kan tolkes som en god udvikling.

- Det bliver hurtigt til en diskussion om, at hvis der kun er klinikere på hospitalerne, så ville de trives helt enormt effektivt. Det er jo indlysende forkert. Klinikere skal lave klinisk arbejde i højest mulig grad, og så skal administrative medarbejdere løfte det administrative, lyder det fra Jakob Kjellberg.

Nødvendige lægesekretærer

Også Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden, kalder til kamp mod opdelingen i varme og kolde hænder, som hun betegner som unuanceret og ekskluderende.

Regionsformanden ærgrer sig over, at mange medarbejdere i regeringens opgørelse enten helt bliver overset eller placeret i forkerte kasser.

- Lægesekretærer bliver for eksempel ofte rubriceret som kolde hænder, men det er jo mennesker, som hjælper patienterne med at møde frem de rigtige steder og hjælper dem med at holde styr på deres aftaler. Det er ikke et unødvendigt administrativt lag, som man bare kan skære bort, siger Sophie Hæstorp Andersen til Altinget.dk.

Hun peger også på, at de såkaldte varme hænder ikke altid har direkte med patienterne at gøre:

- Der er eksempelvis læger og sygeplejersker, som laver kvalitetsarbejde og altså ikke behandler patienter. Er det så ikke varme hænder? Det er det, der er dilemmaet.

Artiklen er opdateret 27. juni 2018

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.