En beretning fra Rigsrevisionen rettede i sidste uge en stærk kritik mod de utilstrækkelige forberedelser og urealistiske forventninger, som herskede i ledelsen for Region Hovedstaden forud for implementeringen af Sundhedsplatformen. Den hårde dom bør få konsekvenser for de ansvarlige, så man for alvor lærer af fejlene, mener Line Hi Ja Wedenborg, der er formand for regionsbestyrelsen i Dansk Lægesekretærer i Region Hovedstaden.

- Investeringen i Sundhedsplatformen kostede 2,8 milliarder kroner, og er dermed Danmarkshistoriens suverænt største investering i sundheds-it. Når processen har været så fejlbehæftet, som Rigsrevisionen påpeger, og der angiveligt har været anvendt helt utilstrækkelige analyser og urealistiske prognoser for aktivitet og produktivitet, må der være et ansvar at placere. Især fordi man ifølge Rigsrevisionen tilsidesatte klare advarsler, siger Line Hi Ja Wedenborg.

Fremtidige fejl bør forebygges

Hun mener, at man bør lære af processen, så fejlene ikke kommer til at gentage sig ved implementeringen af fremtidige it-værktøjer.

- Man havde for eksempel lavet nogle ret simple beregninger, der viste, at der kunne spares mange erfarne lægesekretærer ved at lade lægerne overtage en del af deres opgaver. Beregningerne byggede på en total mangel på indsigt i den kliniske hverdag og på stor uvidenhed om min faggruppes mangeartede opgaver på hospitalerne. Derfor var de forventede effektiviseringer helt urealistiske, blandt andet fordi lægerne skulle bruge meget mere tid på administrative opgaver, end man havde forudset.

Hun kvitterer for, at der nu er lappet lidt på nogle af de mest eklatante fejl ved blandt andet at beholde mange af de lægesekretærer, som man egentlig havde tænkt sig at "gevinstrealisere" og desuden afsætte penge til at ansætte flere.

- Det er mit klare indtryk, at arbejdet med Sundhedsplatformen i dag fungerer mest effektivt på de afdelinger, hvor lægesekretærerne bidrager til at sikre overblik og sammenhæng i indsatsen. Ledelsen i Region Hovedstaden må nu tage ansvaret for, at den model udbredes, så aktivitetsniveauet kan hæves flere steder, og så tværfagligheden er med til at sikre kvaliteten og patienternes tryghed, siger Line Hi Ja Wedenborg.

Det kunne have gået meget værre

Hun appellerer til, at man i fremtiden sørger for i højere grad at involvere alle faggrupper i den type forandringsprojekter.

- Når det ikke er gået værre i processen med Sundhedsplatformen, og når aktivitetsniveauet tilsyneladende igen er opadgående, skyldes det i høj grad, at loyale ansatte på hospitalerne kæmper en hård kamp for, at den vanskelige håndtering af et uhensigtsmæssig it-system ikke går ud over patienterne. Det er også set tidligere ved implementeringen af andre ufuldstændige systemer, selv om de har været mindre omfattende.

Formanden for lægesekretærerne i Region Hovedstaden vil ikke forholde sig til Sundhedsplatformens fremtid.

- Jeg kan og vil ikke tage stilling til, om systemet på et tidspunkt skal udskiftes. Uanset om det kommer til at ske, så skal det jo alligevel fungere i en længere overgangsperiode, og det har ledelsen pligt til at være med til at sikre. Det hjælper, hvis de involverer og respekterer de ansatte og lytter til deres gode råd, siger Line Hi Ja Wedenborg.

En undskyldning vil være passende

En bedre dialog kunne efter hendes opfattelse passende starte med indrømmelser fra dem, der stod i spidsen for implementeringen af Sundhedsplatformen.

- Det er fint, at koncerndirektør Svend Hartling siger, at ansvaret er hans, men han var jo ikke alene om det. Hvor er regionsdirektøren og den tidligere programdirektør for Sundhedsplatformen henne? Det er dem, der offentligt og på interne møder har insisteret på, at Sundhedsplatformen er en succes. Det er dem, der for længe overhørte kritikken fra os, der sad med udfordringerne i det daglige.

Hun mener, at en undskyldning ville være passende og opfordrer de ansvarlige embedsmænd til at række en hånd frem mod sundhedspersonalet.

- Rigsrevisionens rapport dokumenterer jo overordnet, at vores kritik og bekymring var berettiget. Derfor vil det klæde de ansvarlige embedsmænd at give os en undskyldning. Det vil være med til at rense luften, så vi alle kan komme videre og få det bedste ud af det IT-system, som vi nu har, mener formanden for Region Hovedstadens lægesekretærer.