Forandringens vinde blæser også på ydelsesområdet. 

Ny teknologi i fagsystemer, øget politisk fokus på kontrolarbejdet, mere tværfaglighed samt øget samarbejde med Udbetaling Danmark og deres kontrolenhed er blot nogle af de forandringer, som lurer.

Et ekspertpanel bestående af kommunale chefer og sagsbehandlere samt repræsentanter fra Star, Udbetaling Danmark, Kombit og Ankestyrelsen har nemlig analyseret området og spottet fire udfordringer.

De fire hovedudfordringer er

  • Kompliceret regelsæt og borgernes retssikkerhed
  • Ændrede krav til medarbejderkompetencer
  • Manglende understøttelse i it-systemer
  • Brug for mere samarbejde på tværs af siloer

Eksperterne har følgende bud på løsninger

Løsninger for kompleksitet og retssikkerhed handler fx om at udsende vejledninger i god tid, tænke i sparringsmuligheder og at inddrage praktikere i forarbejder til regelændringer.

Løsninger ift medarbejderkompetencer handler fx om at skabe turnusordninger i kommunerne, styrk netværk- og erfaringsudveksling, arbejd med kompetenceprofiler og styrket samarbejde med STAR og Ankestyrelsen.

Løsninger for at bedre IT-understøttelsen drejer sig fx om gennemsigtighed for borgeren, hurtig opdatering af mindre systemer og bedre samarbejde med IT-udviklere og leverandører.

Et bedre samarbejde på tværs af siloer kan fx ske ved at etablere en fælles platform, bedre service fra STAR og hjælpeskemaer til jobcentre.

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.