Samtale ved computer

Kommunikationen er nu engang stærkest, når man mødes og kan se hinanden. Man kan bruge kropssprog og aflæse hinanden på en anden måde, end hvis kommunikationen foregår over mail eller telefon. Der vil helt utvivlsomt gå nogle nuancer tabt, forklarer Karen Revsbech, der er konsulent, forfatter og tidligere direktør i Ballerup Kommune. I dag underviser hun bl.a. på kommunomuddannelsen i faget ”Borgeren i centrum i det offentlige Danmark”.

Medarbejderne skal bygge bro

Selvom digitaliseringen gør mange ting nemmere, mener Karen Revsbech, at det personlige møde er vigtigt for, at man som borger bevarer en relation til det offentlige.

- Når alting foregår digitalt, glider det offentlige lidt i baggrunden. Medarbejderne i det offentlige er i høj grad med til at bygge bro mellem det politiske bagland og borgerne, og det får de ikke mulighed for, hvis de ikke kan møde borgerne. Der er en naturlig demokratisk bevidsthed, der fortoner sig, siger Karen Revsbech og påpeger, at det burde være helt naturligt, at man som borger kan komme i kontakt med det offentlige gennem videomøder.

Der ligger en kæmpe faglighed bag 

Hun forklarer, at mødet med borgeren naturligt har ændret sig, fordi særligt frontmedarbejdere skal gå til mødet med en helhedsorienteret tilgang, og alle har en vejledningspligt over for borgerne.

- Som medarbejder skal man i dag som det første tænke over, om der er en selvbetjeningsløsning og derefter hjælpe borgeren til tasterne, så de kan løse problemet selv. Jeg synes, at HK’erne har gjort det fantastisk godt, og Danmark har et af de højeste digitaliseringsniveauer i Europa. Der ligger en kæmpe faglighed bag. En dyb forståelse for og indsigt i kommunen og regionen og i det hele taget for, hvordan den offentlige sektor er skruet sammen, så de kan hjælpe borgerne videre, siger Karen Revsbech.

Mød også tre HK'ere, der fortæller om deres erfaringer med det gode borgermøde

Ekspertens 3 bedste råd til det gode møde med borgeren

1. Mød borgeren med et menneskeligt ansigt. Det allervigtigste er, at der er menneskelighed i et møde. At borgeren bliver mødt af et smil og en venlig medarbejder, der er i stand til at tale et sprog, man kan forstå.

2. Find nye veje til at understøtte kommunikationen i den digitale verden, video for eksempel. Vi kan ligeså godt bruge teknologien til at understøtte det, der er behov for.

3. Bliv ved at have dyb respekt for borgeren. Det er HK’erne rigtigt dygtige til. De har en dyb forståelse for at møde borgeren i øjenhøjde og sætte sig ind i deres problemstilling. Og det er jo kerneopgaven, dét der skaber værdi.