Hvad bringer fremtiden, og hvordan forbereder vi os bedst muligt på den? Dét har været et populært emne de sidste mange år, og fremtidsspådommene har været mange.

Vi skal kun 10 år tilbage i tiden, før man var helt overbevist om, at alle biler ville være førerløse i 2020. Nu skriver vi 2018, og vi må konstatere, at spådommen på ingen måde holdt vand. Én ting er dog sikkert; fremtiden er virkelig, fremtiden er nu, og den former sig hver dag. Netop dét var et emne på årets folkemøde, hvor Estrid Husen, Heidi Juhl og Michael Rosenberg deltog. 
 
 

Robotteknologien er i udvikling

- Og den er allerede flittigt brugt, når en masse små algoritmer laver udregninger og scanner materiale for os, der fx letter sagsbehandlingen.

- Vi tror på, at teknologien udvikler sig yderligere, men i HK skal vi ikke frygte den – tvært imod. Robotterne kan både afhjælpe problematikker og udvikle vores samfund på en måde, der kommer os alle til gavn. Derfor opfordrer vi til at arbejde proaktivt med udviklingen på arbejdspladserne, og at man samtidig er både nysgerrig og deltagende i de nye muligheder og opgaver, der kommer. Til udviklingen vil vi selvfølgelig gøre vores ypperste for at sikre uddannelse til vores medlemmer, så de hele tiden er toptunet til de nye tiltag, siger fællesformand Estrid Husen.

Et andet nyskabende tiltag, der har fået økonomisk bevilling, er HK Lab.

- Vi forsøger hele tiden at være nysgerrige på udviklingen og fremtiden i HK. Derfor har vi også bevilliget penge til HK Lab. Her skal vi eksperimentere med mulighederne, digitalisering og automatisering giver, så HK kan være frontløber på området og finde fremtidens jobs samt blive klogere på, hvordan vi bedst muligt forbereder os til fremtidens arbejdsmarked, afslutter Estrid Husen.

 

Effektive HK’ere og administration

De senere års fokus på offentlig økonomi har ført mange besparelser og effektiviseringer med sig.

- Midt i besparelserne er det vigtigt at understrege, at HK-ansatte fortsat har, og skal have, en vigtig og relevant position i Danmarks velfærd. Medlemmerne skal heller ikke glemmes i processen – de skal have adgang til kompetenceløft og uddannelse, så de forsat kan være med i velfærdens maskinrum, fortæller Michael Rosenberg, og fortsætter:

- Jeg mener, at effektiv administration betaler sig, og det giver mest mening, at fagfolk arbejder med deres kerneopgaver. Derfor er det fx mest fornuftigt, at en lægesekretær sikrer korrekte notater og journaler i stedet for en læge eller sygeplejerske, hvis tid og kompetencer er bedre givet ud andetsteds. På den måde kan vi sikre, at både opgaver og funktioner sikres på bedste og laveste omkostningsniveau.

 

Folkemødedebutanten

For den nyvalgte formand, Heidi Juhl, var dette års folkemøde det første nogensinde.

- Jeg erkender, at jeg forinden var en smule skeptisk i forhold til, hvorvidt det hele nu var så folkeligt og meningsfyldt endda. Jeg må dog også erkende, at min skepsis blev gjort til skamme. Folkemødet kan virkelig noget, hvis man ønsker at tage del i den offentlige debat på både formelt og uformelt niveau, og det er uanset om man er arbejdsgiver, arbejdstager eller politisk interesseret. Jeg deltog i mange debatter omkring fremtidens arbejdsmarked. Både om måden, vi organiserer fremtidens medarbejdere på, tværfaglige fællesskaber og relationsskabende arbejde, som bliver en bærende del af fremtidens arbejdsmarked, fortæller Heidi Juhl.

Alt i alt er et succesfuldt folkemøde overstået, og HK Sjælland glæder sig til at arbejde videre med fremtidens muligheder og en forenkling af videre- og efteruddannelsesmulighederne.

Hvad skal det næste skridt i din udvikling og dit arbejdsliv være? Få inspiration lige her