Regeringen har udpeget et stresspanel, der skal komme med løsninger til, hvordan man kan forebygge stress. Den seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil viser, at 25 pct. af danskerne følte sig stressede sidste år. Det er en stigning fra 21 procent i 2010. Derfor er seks ministre gået sammen om bekæmpe sygdommen.

Et panel bestående af 11 eksperter inden for blandt andet sundhed, arbejdsmarked og familieliv, skal inden jul holde fire temamøder, som hver skal munde ud i tre forslag, der skal kunne omsættes enten politisk eller af danskerne selv.

Årsagerne skal frem i lyset

Panelet skal se på årsagerne til stress, som spænder bredt – det kan komme af alt fra alvorlige begivenheder som skilsmisse, tab af ægtefælle, alvorlig sygdom eller fyring – eller på grund af belastninger på arbejdet, uddannelse, manglende fritid, manglende hvile eller konflikter på arbejdet/uddannelsesinstitutionen eller i privatlivet. Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig.

Anette Prehn, der er sociolog, forfatter og foredragsholder bliver formand for panelet. De øvrige medlemmer er blandt andet hjerneforsker Peter Lund Madsen, lægen og it-iværksætteren Imran Rashid og lektor Trine Wulf-Andersen, der er lektor på RUC.

Artiklen er opdateret 09. juli 2018