Hold øje med din indbakke i de kommende dage, hvis du er ansat på en arbejdsplads, der er eller har været berørt af flytninger mellem landsdelene. Der vil du nemlig modtage en mail fra HK med link til en spørgeundersøgelse om emnet.

Undersøgelsen har til formål at kortlægge, hvilken betydning flytningerne har eller har haft for HK'ernes arbejdspres og samarbejde. Det gælder, uanset om man er flyttet med sin arbejdsplads, er nyansat på den nye adresse, eller om flytninger endnu ikke er sat i værk.

- Det er vigtigt at vi følger udviklingen tæt, når vi har at gøre med så massive forandringer, som flytninger på tværs af landsdele medfører. Det ligger mig meget på sinde at få synliggjort og løst udfordringer med fx et for stort arbejdspres, siger HK Stats formand Rita Bundgaard.

Da undersøgelsen bliver sendt ud op til eller efter, at nogle medlemmer er taget på sommerferie, er der afsat 4 uger til at svare. Med den lange svarfrist håber HK Stat, at mange vil bidrage til undersøgelsen.