Kontakt DL-F sekretariatet på dlf@hk.dk for oplysninger om yderligere betingelser.

1. Medlemmer af DL-F kan ved arbejdsrelaterede ophold og konferencer i ind- og udlandet bevilges støtte til udgifter på op til 6000 kr.

2. Støtte til efteruddannelse for ledige medlemmer 6000 kr. - du kan finde yderligere oplysninger her under "Efteruddannelse"

3. Tilskud til studieture/ekskursioner (hvor det er laborantskolerne, der arrangerer studieturene) med 100 kr. pr. medlem pr. overnatning.

4. Tilskud til andre formål kan tildeles, såfremt sekretariatet i samarbejde med DL-F formandskabet finder formålet fagrelevant og af interesse for medlemmerne.