Første tilbud til dig som uddannelsesagent er introduktionsmøder henholdsvis den 10. eller den 25. september 2018 kl. 17-20. Her er udviklingschef Lars Thore Jensen fra KEA (Københavns Erhvervsakademi) inviteret til at fortælle om uddannelsessystemet, så du får et mere indgående indblik i det.

På mødet vil vi fokusere på tre niveauer:

•      AMU (arbejdsmarkedsuddannelser)

•      Akademiuddannelser 

•      Diplomuddannelser

Uddannelsessystemet er ændret markant gennem de senere år. Det er blevet mere fleksibelt og brugervenligt, men også stort og fremmed. På dette første møde er formålet derfor at blive fortrolig med uddannelsessystemet og genvejene mellem niveauerne i form af RKV – RealKompetenceVurdering. 

Vi tager også hul på spørgsmålet om, hvor pengene til uddannelse kan komme fra, og her vil der være fokus på kompetencefondene i overenskomsterne, de offentlige tilskud og trepartsmidlerne i Omstillingsfonden.

Tilmelding til Intromøde for uddannelsesagenter her:

10. september
25. september

Er der noget bestemt, du mangler viden om, hører vi meget gerne fra dig allerede nu. På den måde kan vi tilrettelægge de kommende tilbud til uddannelsesagenter, så de rammer behovet bedst muligt. Du er velkommen til at skrive til Pia Hestehave.