220 medlemmer mødte frem i juni for at høre om uddannelsesmillionerne og de forskellige muligheder for uddannelse. Nu bliver der afholdt tre ekstra møder.

Nåede du ikke med på juni måneds meget velbesøgte møde om de 65 mio. kr. om året til uddannelsesløft af ufaglærte og faglærte til akademi- og diplomniveau, så har du en ny mulighed til august.

Alle, der ikke har uddannelse ud over faglært eller gymnasialt niveau, kan få op til 10.000 kr. om året til uddannelse de næste fire år. Det kan du høre mere om fra både uddannelsesinstitutionerne og HK, når vi holder nye informationsmøder:

14. august i Hillerød, 

15. august i København 

22. august i Rønne på Bornholm 

Klogere end sidst

Siden det første introduktionsmøde er vi også blevet klogere på Omstillingsfonden, som pengene kommer fra. Blandt andet ved vi, at uddannelsesinstitutionerne allerede er klar til at tage imod ansøgninger nu, at man søger pengene gennem den enkelte uddannelsesinstitution, og at midlerne fordeles til de dækkede uddannelsesinstitutioner efter det antal kursister i målgruppen, som de erfaringsmæssigt har. 

Nogle uddannelsesinstitutioner kan derfor godt løbe tør for penge. Det er eksempelvis sket for CBS, der har brugt deres penge til HD 2. del i efteråret 2018.

Uddannelsesinstitutionerne får dog nye penge til næste år, og i HK har vi allerede påpeget behovet for en reservepulje. Hør mere på informationsmøderne, hvor du også kan få meget mere at vide om dine uddannelsesmuligheder.

Alle informationsmøder er fra kl. 17-19. Direkte links til tilmelding her:

Hillerød

København

Rønne