Det er nærmest et fag i sig selv at holde styr på en kommune eller regions ejendomme.

Og der diskuteres ivrigt, hvilken model for administration, der er den mest hensigtsmæssige.

En rapport fra Fremfærd har analyseret den fælles ejendomsdrift i Silkeborg, Kolding, Odense og Hillerød og vurderer blandt andet fordele og ulemper ved modellerne.

De tre modeller for administration

Cirka en fjerdedel har decentral model, hvor hver forvaltning ejer og administrerer ejendommene og den enkelte institutionsleder styrer den tekniske service.

Knap halvdelen har en forvaltermodel, hvor ejerforholdet stadig er decentral, men administration og teknik er samlet centralt.

Hver fjerde kommune har en central model, hvor ejerskab og alle opgaver tilknyttet er samlet i en central ejendomsenhed.

Rapporten påpeger, at organiseringen har konsekvenser på en fem parametre – nemlig ledelsesrum, fag-faglighed, løsning af kerneopgave, tværfaglighed og arbejdsmiljø.

Det handler fx om at:

  • Central styring giver mindre ledelsesrum for decentrale ledere.
  • Til gengæld giver centrale enheder et styrket fagmiljø, mere vidensdeling og større fleksibilitet.
  • Det tværfaglige samarbejde og forståelsen for andre faggrupper mindskes, når nærheden forsvinder i centrale modeller.
  • Arbejdsglæden falder, når man ikke har en tilknytning til en bestemt ejendom eller institution.