Nu kan du få nedsat deltagerbetalingen til kompetencegivende uddannelse på akademi- og diplomniveau med 10.000 kr. fra den nye Omstillingsfond, som er en del af trepartsaftalen mellem regeringen og parterne på arbejdsmarkedet. Det kan du fra 1. august.

Med andre ord: din fagforening, HK, har været med til at skabe denne mulighed for dig.

Intet administrativt bøvl

Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder akademi- og diplomuddannelser.

Når du tilmelder dig, skal du på tro og love klikke af, at du er i beskæftigelse, hvad dit højeste uddannelsesniveau er, og hvorvidt du har modtaget midler fra Omstillingsfonden i det indeværende år.

Et kort modul typisk koster mellem 2.000 og 5.000 kroner, mens et langt modul kan koste op til 10.000. Hvis du tager uddannelsen i arbejdstiden – efter aftale med arbejdsgiver – tager de korte moduler typisk fire til fem dage, mens de lange varer otte eller ni dage. Tager du uddannelsen som aftenundervisning i din fritid, skal du regne med dobbelt så mange aftener.

DL-F’s anbefalinger til dig

Rigtig mange af DL-F’s medlemmer, med en laborantuddannelse før 1992 eller med en anden faglært uddannelse, vil kunne bygge oven på deres kompetencer ved at tage moduler på akademiuddannelserne. DL-F giver her tre anbefalinger til akademifag – find beskrivelser og flere fag på www.audiplom.dk:

  • Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
  • Miljøteknologi
  • Informationsteknologi.

 

3 tips til forberedelsen

  1. Overvej, hvad du vil.
  2. Tal med din chef om, hvorvidt du må tage uddannelsen i arbejdstiden.
  3. Tal med dine kolleger om det – enten for at finde én at følges med eller for at afstemme forventninger til det praktiske i dit fravær.

 

Brug HK Karrieretelefonen

En vejledning i Karrieretelefonen kan være med til at skabe overblik over dine muligheder, samt medvirke til at gøre dig skarpere på, hvordan du kan nå dine mål. Karrieretelefonen kan blandt andet hjælpe dig med at blive inspireret til, hvad der findes af muligheder og bliv afklaret på din motivation for at vælge uddannelse, samt hvilke kompetencer du evt. skal løfte. Ring til Karrieretelefonen på 3330 4460 hverdage mellem kl. 13.00-16.00.