Christian

Christian Dam Christensen, IT-medarbejder i Udenrigsministeriet

- IKKE ET PROBLEM AT ARBEJDE I FERIEN

 

I hvor høj grad kan du lægge arbejdet fra dig i ferien?

Det kan jeg da i nogen grad. Det betyder, at jeg ikke har nogle problemer med at holde ferie, men heller ikke har problemer med at arbejde i ferien. Der kan sagtens snige sig noget arbejde ind i ferien. Sagtens.

Hvordan det?

Nu er jeg ud af en gammel arbejderfamilie, så for mine kår har det ingen betydning, så det er bare en del af dagligdagen at arbejde lidt i ferien også.

Er der en forventning fra din arbejdsgiver om, at du arbejder i din ferie?

Nej, overhovedet ikke. Der er ingen forventninger om at arbejde i ferien. Det er helt på eget initiativ. Sådan har jeg haft det i alle mine jobs. Jeg kan godt lide det, jeg laver og få mest muligt ud af det. Men jeg har fuld respekt for dem, der ikke har det på samme måde. Det skal man også acceptere. Men for mit vedkommende er det helt normalt at arbejde lidt i ferien.

Hvad er det for noget arbejde, du laver i ferien?

Det kunne sagtens være at tjekke mails og sådan. Hvis der lige er en opgave i forbindelse med en mail, der skal klares, kan jeg sagtens finde på at gøre det, hvis der er tid til det. Nu har jeg lige været i udlandet, og der er det lidt svært, så der har jeg lagt det fra mig. Det har jeg heller ikke noget problem med.

Nu har jeg lige haft 14 dages ferie, hvor jeg har slappet af, men også lavet lidt arbejde. Det blev vel til maksimalt to timers arbejde i alt på de to uger. Før havde jeg måske sagt, at jeg skal nok annullere min ferie. Men nu tænker jeg mere på mig selv og min familie. Set i det lys er jeg kommet langt, synes jeg.

Kan du blive stresset, når der dukker arbejde op i ferien?

Nej, der skal mere til. Tager jeg telefonen, når jeg har ferie, gør jeg det, fordi jeg har lyst til det. Har jeg ikke lyst, så lader jeg telefonen ligge. Jeg tager også telefonen, hvis jeg bliver ringet til. Jeg formoder, at hvis mine kollegaer eller chefer ringer, så er det vigtigt.

 

Sabine Dahl Jørgensen

Sabine Dahl Jørgensen, retsassistent ved retten i Svendborg

- LEDELSEN SKAL SIGNALERE, AT MAN VÆRNER OM AT HOLDE FRI I FERIEN

 

I hvor høj grad kan du lægge arbejdet fra dig i ferien?

I temmelig høj grad vil jeg sige. Det er kun i yderste nødstilfælde. Ellers gør vi det slet ikke. Lige der, hvor jeg arbejder, har jeg ansvaret for et særområde, som kun jeg kan fuldt ud. De andre kan sagsbehandle lidt, men jeg har sagt til dem, at hvis der er noget, som er fuldstændig bøvlet, må de gerne kontakte mig, men det tror jeg ikke, de gør. Så det er kun, hvis det er akut.

Forventes det af dig, at du er til rådighed, hvis sådan en situation opstår?

Nej, det forventes ikke, at jeg tager mig af det, når jeg er på ferie. Det er helt på eget initiativ, at jeg har sagt, at de gerne må kontakte mig, hvis det er nødvendigt. Men det er slet ikke noget, der på nogen måde er en forventning om.

Jeg tror også, mine kolleger tænker: 'Selvfølgelig skal vi ikke kontakte hende, når hun har ferie' Det er min oplevelse af kulturen på min arbejdsplads, er, at holder man ferie, så holder man ferie.

Tjekker du mails i din ferie?

Nej, jeg tjekker ikke mails. Jeg har hverken koblet min arbejdsmail op på telefonen eller på min private computer. Det kunne jeg godt have. Det har jeg haft før, men det er helt bevidst, at jeg ikke har det mere, for man kommer bare til at kigge på det.

Særligt hvis man har adgang til mailen på telefonen, så kan man hele tiden se, der er noget nyt. Så det er helt bevidst. Har jeg fri, så har jeg fri. Og så skal der ikke være noget, der skal minde mig om arbejdet. Men jeg ved, at jeg har kolleger, der tjekker deres mail i ferien.

Hvad tænker du om det?

Jeg synes ikke, man helt har lagt arbejdet fra sig. Når jeg er på arbejde, er jeg en arbejdshest. Jeg er meget pligtopfyldende, og derfor ved jeg også, at tikker der en mail ind, så kigger jeg også på det. Så ud fra mine egne erfaringer, synes jeg ikke, det er en god idé at tjekke mails i ferien.

Hvad er det vigtigste for dig i ferien?

For mig er det vigtigst at koble helt af. Nu arbejder jeg et sted, hvor der er ret meget run på. Vi har ret meget run på i forhold til andre arbejdspladser, oplever jeg. Så det er at falde helt ned, men jeg er også ude og lave forskellige ting, men jeg kan også mærke, at jeg skal have mit frirum, hvor jeg bare slapper af.

Jeg tænker ikke særlig meget på arbejdet i ferien. Førhen tænkte jeg meget på mit arbejde, når jeg kom hjem, og det fyldte meget hos mig. Det er noget, jeg har arbejdet med. Så det, at jeg nu siger, at det ikke fylder så meget længere, det er tegn på, at jeg er kommet et godt stykke med det videre.

I bund og grund tror jeg, det handler meget om din indstilling til det. Om man tænker på arbejdet i ferien, og om man eksempelvis har koblet arbejdsmailen op på telefonen.

Hvorfor er det vigtigt at koble af? Når man arbejder med meget run på i hverdagen, tror jeg, det er vigtigt, at man en gang imellem ikke oplever at have run på. Brug ferien på at opleve noget, tage nogle steder hen og have lidt gang i den. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man indimellem ikke laver noget.

Jeg kan for eksempel have weekender, hvor der er fødselsdage og det ene og det andet, man skal. Og ja, jeg har da fri fra arbejde, men alligevel kan jeg føle, at jeg ikke har haft helt fri.

Har du et godt råd?

Det er at have en indstilling om ikke at tjekke mails i ferien. Og hvis du har en ledelse, der ikke forventer, du står til rådighed i ferien, så lad være med at stå til rådighed. Selvfølgelig kan der opstå akutte situationer, men lad for eksempel være med at have arbejdsmailen koblet op på telefonen.

Og skal jeg give et råd til ledelsen, så synes jeg, at en ledelse skal signalere:  'at når har du ferie, så holder du også ferie'. Men det er klart, at føler man, at ledelsen forventer, man står til rådighed, er det svært ikke at være det. Det er både op til dig selv og ledelsen. Det er min oplevelse, at ledelsen på min arbejdsplads signalerer, at vi skal holde ferie, når vi har ferie. Og selvom jeg har et særområde, så har de ikke spurgt om de må kontakte mig, hvis det bliver nødvendigt

 

Solvej HK'er OK18

Solvej Liimakka Laue, sagsbehandler hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i Augustenborg

- VÆR TILSTEDE I NUET

 

I hvor høj grad kan du lægge arbejdet fra dig i ferien?

I høj grad. Ja, fuldstændigt faktisk. For jeg er god til hurtigt at komme ned i ferieplan. I det hele taget fravælger jeg at have min arbejdscomputer med hjem så længe, det ikke er påkrævet. Jeg holder fri, når jeg holder fri. Hvordan formår du det? Det er bare noget, jeg kan.

Jeg har besluttet mig for at sådan skal det være. For ferie i min verden er til for at holde fri, tanke ny energi og være tilstede i nuet. Og ikke være på arbejde. Når jeg er på arbejde er jeg dér, og holder jeg ferie, så gør jeg dét.  Selvfølgelig kan der dukke noget op i tankerne, det er man ikke altid selv herre over. Men der hvor jeg selv har indflydelse, der bruger jeg den til at holde ferie.

Har du nogle dårlige erfaringer med ikke at få holdt fri i din ferie?

Ja, det har jeg. Hvis der er noget, jeg ikke lige har fået afsluttet inden ferien, så har det kørt rundt i hovedet på mig og fyldt. Men det er jeg heldigvis blevet bedre til at få ud af hovedet, for jeg kan jo ikke gøre noget ved det alligevel. Tjekker du mails i ferien? Jeg rør slet ikke ved arbejdsmailen i ferien.

Jeg har faktisk lige i dag snakket med en tidligere kollega om det. Hun er tidligere socialrådgiver. Hun tjekkede mails i ferien og har haft borgere, som hun har tænkt måske er røget ud i nogle problemer. Men hun havde jo ferie og kunne ikke gøre noget. Det er sådan nogle ting, der kan gå ind og forstyrre, også den er man er sammen med i sin ferie. Så det er simpelthen forbudt at tjekke mails i ferien. Det er en stående aftale, jeg har med min mand derhjemme.

Ville du tage telefonen, hvis chefen eller en kollega ringede til dig i ferien?

Nej, det ville jeg ikke. Det ville være tiltalende, men nej, det ville jeg ikke, fordi jeg har ferie. Hvordan er er kulturen på din arbejdsplads med hensyn til at respektere, at man holder ferie? Rent personligt føler jeg, at der er god respekt for at folk holder ferie. Både fordi det er nødvendigt at holde ferie, men også fordi vi har ret til det.

Ledelsen forventer, man giver stafetten videre, hvis man ved, der kan komme nogle henvendelser til dig, mens man holder ferie. Så sørger man for at give besked og henvise til en anden, der kan tage sig af det. Vi har også en fælles mailboks, som der er nogle der tjekker. Så jeg oplever, at der er tillid fra ledelsen om, at det er styr på, at stafetten bliver givet videre.

Har du et godt råd?

Hvis arbejdet begynder at spøge lidt i ferien, så sætter jeg mig til at læse en bog. Ellers er mit råd, at man skal sige til sig selv: 'At du har ferie, og at det er helt legalt. Jeg har brug for at geare ned, slappe af og tanke ny energi til at komme tilbage på arbejde og give den en ordentlig skalle igen'

Og så skal man huske på, at man kan ikke gøre hverken fra eller til på arbejdet, mens man er på ferie. Så hvorfor ikke bare lade det ligge, når man ikke kan gøre noget ved det alligevel?

 

Må chefen afbryde dig i din ferie?

 
  • Ifølge en ny undersøgelse fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) tjekker 2 ud af 3 danskere mails fra arbejdet i deres sommerferie

  • Hver tredje dansker føler, det er et krav eller en forventning, at de er tilgængelige på mail eller telefon i deres ferie.

 

  • Helt overordnet må din arbejdsgiver ifølge ferieloven ikke afbryde din ferie.

 

  • Det betyder, at du som lønmodtager ikke kan kaldes på arbejde af din arbejdsgiver, mens du slikker sydens sol eller bare ligger på langs hjemme på sofaen. Du er heller ikke forpligtet til at løse arbejdsopgaver hjemmefra, hvis din chef beder dig om det.

 

  • Reglerne betyder også, at du heller ikke er forpligtet til at være til rådighed for arbejdsgiveren på telefon eller mail – Du er faktisk slet ikke forpligtet til at svare på arbejdsgiverens henvendelser, hvis denne skriver eller ringer til dig, mens du holder ferie.

 

  • Skulle det ske, at du kom til at arbejde i din ferie, betyder det, at du rent juridisk afbryder din ferie. Dermed har du ret til erstatningsferie.

 

 

 

 

Kilde: IDA, HK/Privat