Som udgangspunkt skal breve fra offentlige myndigheder sendes til begge forældre, hvis de deler forældremyndigheden. Men hvis den ene forælder ikke modtager et brev angående et fælles barn, fordi der er sket en fejl, så er der ikke tale om forskelsbehandling i lovmæssig forstand. Det skriver DKNYT.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en fars klage til Ligebehandlingsnævnet. Faderen var utilfreds med, at et hospital kun havde sendt en kopi af en indkaldelse af sønnen til moderen. Han mente, at der var tale om diskrimination af mænd i forhold til kvinder.

Sekretærer kendt ikke til pop-up dialog

Ifølge DKNYT var det dog ikke med vilje, at hospitalet ikke sendte en kopi af brevet til begge forældre, sådan som loven foreskriver, når der er tale om børn under 15 år. Fejlen skyldtes, at sekretærerne på hospitalet ikke var blevet orienteret om, at de, når de indkalder børn under 15 år til behandling, skal bruge en såkaldt pop-up dialog. Den sikrer, at brevet sendes til begge forældre.

Hospitalet har oplyst over for Ligebehandlingsnævnet, at fejlen er rettet, og det er tilstrækkeligt for nævnet, som har besluttet ikke at give manden medhold. Når hospitalets it-system er sat op til at indkalde begge forældre, er der tale om en fejl og ikke om diskrimination, skriver DKNYT.

Artiklen er opdateret 10. august 2018