Hos Carl er robotterne kommet

Carl Brockdorff udvikler selv den robot, der kan erstatte ham.

Det ser ikke særlig faretruende ud, når Carl Brockdorff hjælper til med at udvikle den robot, der kan ende med at overtage en del af hans job. Faktisk sidder han bare ved en helt almindelig computer og trykker på tasterne, som så mange andre HK’ere gør hver dag.

- Robotten er jo bare en computer, som vi udvikler til at kunne gøre nogle af de ting, vi i dag skal gøre manuelt, fortæller han.

Han er en af tre medarbejdere i Aarhus Kommune, der er med i et pilotprojekt, hvor en robot skal udvikles til at sikre en automatisk fordeling af den elektroniske post, der hver dag kommer ind til Aarhus Kommune.

- I dag skal vi slå op i registre, for at finde den person, der i sidste ende skal modtage posten. Men ved at udvikle en robot, der kan læse brevene, kan vi undgå, at en person skal læse og slå op i systemerne for at finde slut-modtageren, siger han.

Carl Brockdorff er dermed en af dem, der så ofte bliver talt om: En HK’er, der skal overlade en del af jobbet til en robot.

- Det er da meget naturligt. Det er jo udviklingen. Det er ikke anderledes, end al anden teknologisk udvikling, vi har set gennem de sidste mange år, siger han og påpeger, at der alene inden for bibliotekerne er mange kollegaer, der er erstattet af digitale- og selvbetjeningsløsninger gennem årene.

 

300 stykker post om dagen

Hver dag kommer der op mod 300 stykker elektronisk post ind til Aarhus Kommunes centrale hovedpostkasser. Det kan være alt fra registreringsafgift på kommunens mange biler, ejendomsskatter, eller ankeafgørelser i borgersager fra forskellige myndigheder. Men rigtig meget post handler om kommunens ansatte, i forbindelse med eksempelvis sygedagpenge, orlov, barsel eller andre ydelser.

- Tidligere fik vi al den post i fysisk form, men siden det blev lov, at alle arbejdsgivere skal have en virksomheds e-boks, er det kommet elektronisk. Posten skal jo sorteres og ud til de rigtige mennesker, så vi finder enten et SE-nummer, et personnummer eller andet i brevene og slår så op i systemerne, for at se, hvor i kommunen brevet skal sendes hen. Det er et stort arbejde, der kræver mange ressourcer, og derfor vil det jo være smart, hvis computeren (eller robotten) kan gøre det job for os, siger han.

Arbejdet med at udvikle robotten er kompliceret, fordi den reelt skal kunne læse brevene.

- I dag er automatiseringen nogle simple postregler. Eksempelvis skal en børneattest bestilles på en bestemt måde, så computeren selv kan hente attesten og sende den til rette vedkommende. Det nye er, at robotten også kan lave noget af det arbejde, der i dag kun kan løses af mennesker, der bruger deres viden, fortæller Carl Brockdorff.

 

HK’erne kan få indflydelse på udviklingen

Det får dog ikke Carl Brockdorff til at ligge søvnløs om natten. Han har valgt at gå aktivt ind i arbejdet med at udvikle robotterne, så han får så meget indflydelse på udviklingen, som muligt.

- Robotten kan jo kun det, som vi lærer den. Derfor spiller vi HK’ere en stor rolle i at få udviklet de bedste robotter, for det er jo os, der ved, hvordan vi arbejder i dag. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper programmørerne med viden om, hvad det er, en robot skal kunne, for at den er mest effektiv, siger Carl Brockdorff.

En proces, der tager meget lang tid, men til gengæld ender med at fjerne nogle af de mere rutineprægede og, ifølge Carl Brockdorff, kedelige arbejdsopgaver.

- Jeg synes ikke, der er meget udfordring i de opgaver, hvor jeg bare skal videresende post. Det er et arbejde, som en robot lige så godt kan gøre for os. Så kan jeg bruge min viden og erfaring på andre og mere udfordrende opgaver, siger han.

 

Altid brug for mennesker

Målet er, at robotten er færdigudviklet inden 2022, så kommunen kan opnå en besparelse på postfordelingen. Om det lykkes vil tiden vise, men uanset, hvornår robotten er klar til at overtage Carl Brockdorffs arbejde, så bekymrer han sig ikke om hans fremtid på arbejdsmarkedet.

- Robotterne kommer, uanset om vi vil det eller ej. Derfor må alle faggrupper, også HK’erne, overveje, hvordan vi selv kan udvikle os, så vi kan løse de opgaver, hvor der fortsat er brug for et menneske, siger han.

I dagens anledning har Carl Brockdorff lånt en rigtig robot, der med lidt god vilje ligner et menneske. Hun vil muligvis fremover gå rundt på biblioteket og hjælpe borgerne med at finde bøger.

- Selv om en robot kan få mennesketræk, så tror jeg nu stadig, at der vil være mange opgaver, der skal løses af rigtige mennesker. Alle opgaver, der indeholder et skøn, kan robotterne ikke løse i dag. Og så viser erfaringen, at borgerne ofte har brug for hjælp fra et menneske til at bruge de automatiske løsninger. Sådan vil det nok også være i fremtiden, spår Carl Brockdorff.

 

 

DU FÅR RABAT MED HK

Vi er mange. Faktisk ca. 240.000 medlemmer – og derfor kan vi lave stærke rabataftaler, som du har fri adgang til som en del af dit medlemskab. Du kan bl.a. spare mange penge på Alka-forsikringer. Som HK’er kan du desuden blive medlem af Forbrugsforeningen, hvor du får rabat på alt fra benzin og briller til tøj og isenkram.