tier

Sammen med en regulering af kontingentet til forbund og afdelinger betyder det, at den samlede pris for at være medlem af HK Stat stiger med 15 kroner. Nemlig fra 461 til 476 kroner om måneden – eller med godt 3 procent.

Der er flere grunde til, at HK’s mindste sektor er nødsaget til at hæve prisen nu, forklarer formand for HK Stat Rita Bundgaard.

- Efter flere års tilbageholdenhed sikrer vi med en tier ekstra om måneden, at vi kan opretholde og udvikle de ydelser og den service, sektoren leverer til medlemmerne. Det kræver økonomiske ressourcer at indgå og implementere overenskomster, føre flere komplekse faglige sager samt rådgive medlemmer om fx uddannelse, karriere og arbejdsmiljø, siger hun og fortsætter:

- Mens kontingentet gennem en årrække er vokset minimalt, er priserne steget, og medarbejderne har fået mere i løn lige som alle andre. Desuden – og af stor betydning for sektorens økonomi – har vi mistet medlemmer på grund af strukturændringer i staten og overflytning af statslige arbejdspladser til det private område. Senest er op mod 500 medlemmer i DSB flyttet ud af HK Stat, forklarer formanden.

Rita Bundgaard understreger, at sektorbestyrelsen løbende trimmer HK Stats udgifter til blandt andet personale, kongres og almindelig drift.

Fagforeningskontingentet er fradragsberettiget. Nettoudgiften er derfor 35-40 procent mindre end de 476 kroner. Kontingentet for at være fuldtidsforsikret medlem af HK’s a-kasse stiger med 2 kroner til 488 kroner om måneden.

Siden januar 2011 er det samlet blevet 16 kroner dyrere om måneden at være med i HK Stat.