Venstres Karsten Lauritzen er den 8. skatteminister på kun 8 år. Han har bestredet posten siden folketingsvalget i 2015. Det gør ham til den længst siddende skatteminister, siden den nuværende finansminister Kristian Jensen sad på posten fra 2004 til 2010.

Der er gennem mange år skåret for dybt i Skat. Det har skatteminister Karsten Lauritzen selv erkendt. Derfor indgik den daværende Venstre-regering en bred aftale i Folketinget med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialdemokratiet om et nyt skattevæsen fordelt på 7 nye styrelser.

Til genrejsningen fik Skat tilført flere milliarder kroner for perioden 2018 til 2021, samtidig med at man friholdt det fra at være omfattet af omprioriteringsbidraget. Den årlige 2 procents besparelse, som alle statslige institutioner ellers er underlagt.

På trods af de markante løfter til et, efter planen, styrket skattevæsen, afslører et svar til Skatteudvalget fra skatteminister Karsten Lauritzen, at sparekniven vender tilbage i 2021. Af svarene fremgår det, at omprioriteringsbidraget er annulleret for Skat's vedkommende i 2018, 2019 og 2020, men træder i kraft igen i 2021.

Enhedslisten: Det er en grønthøstermetode

Det er Enhedslistens skatteordfører Rune Lund, der er ophavsmand til spørgsmålene i Skatteudvalget. Han er langtfra begejstret for udsigten til, at omprioriteringsbidraget fra 2021 vil fjerne midler fra et skattevæsen, der er under genrejsning.

- Så længe skattevæsenet ikke fungerer optimalt, skal der heller ikke spares.  I Enhedslisten har vi en principiel modstand mod omprioriteringsbidraget, fordi det er en grønthøstermetode, der skærer det hele over én kam, uden man foretager en konkret vurdering af, hvor det er en god idé at spare, siger Rune Lund og fortsætter:

- Derfor vil jeg i Skat's tilfælde se annulleringen af omprioriteringsbidraget, før jeg tør tro på det. I Skat har man tidligere høstet besparelser, før de blev realiseret. Her tænker jeg især på de nye it-systemer, der erstattede mange årsværk, men aldrig fungerede.

Konservativ skatteordfører: Vi vil ikke spare på Skat

Skatteministeriet er ikke vendt tilbage på HK Stats henvendelse om, hvorfor omprioriteringsbidraget vender tilbage i Skat i 2021. Til gengæld vil Det Konservative Folkepartis skatteordfører Anders Johansson (C) gerne kommentere på sagen.  Han siger, at tallene er et udtryk for budgetteknikaliteter, og at der pågår en løbende vurdering af, om annulleringen af omprioriteringsbidraget skal forlænges.

- Vi er inde i noget budgetteknisk. Vi har ikke et ønske om, at der skal ske nogle besparelser i skattevæsenet på nogen måde. Der skal tilføres de ressourcer, der er brug for. I 2021 ligger der så i budgettet et omprioriteringsbidrag. Allerede på finansloven for 2019 vil vi se på, om det er noget, der skal laves om, afhængigt af hvor langt vi er kommet med at genoprette skattevæsenet, siger Anders Johansson (C) til HK Stat.

- Nu skal man huske på, at rigtig mange områder har været underlagt omprioriteringsbidraget, fordi man forventer en ny effektivisering, der også finder sted alle andre steder både i det offentlige og i det private. Vi har valgt at annullere omprioriteringsbidraget i en årrække, fordi der er en ekstraordinær situation. Og hvor længe denne situation pågår, og hvor lang tid det tager at genoprette Skat, ved vi ikke.

Anders Johansson vil ikke love, at omprioriteringsbidragets tilbagevenden i 2021 bliver annulleret, og ej heller at Skat får tilført flere midler. Dog er det hans forventning, at flere midler til Skat indgår i regerings finanslovsudspil for 2019.

- Er der behov for flere ressourcer, eller skal der laves nogle budgetreguleringer, så vil vi gerne være med til det, for vi har kun en ambition om at få et skattevæsen, der fungerer.

Ifølge Skatteministeriet vil omprioriteringsbidraget æde 88,5 millioner kroner af Skat's budget for 2021. Det svarer til 1,8 procent af skattevæsenets samlede driftsramme. At besparelsen ikke udgør 2 procent af budgettet, skyldes at der er tilført ekstra midler til Skat, som ikke er omfattet af omprioriteringsbidraget. Det oplyser skatteminister Karsten Lauritzen til Skatteudvalget.