100 tillidsfolk fra alle grene af DSB har tirsdag den 14. august været samlet i Valby Kulturhus. Emnet var forholdet til DSBs ledelse, som ifølge HK Trafik & Jernbane, Dansk Jernbaneforbund og FO Jernbanedrift er historisk dårligt.

De tre fagforbund havde derfor i fællesskab indkaldt til stormøde – og resultatet blev blandt andet en offentlig udtalelse, der skal sende et klart signal til DSBs ledelse om, at de tre fagforbund står skulder ved skulder og i fællesskab vil arbejde for bedre samarbejde.

”Vi oplever desværre alle de negative efterveer af DSBs beslutning om at melde sig ind i Dansk Industri. Situationen er uholdbar. DSB’s indmeldelse i DI må ikke forringe medarbejdernes vilkår eller fagforeningernes mulighed for at repræsentere vores medlemmer”, lyder det i fællesudtalelsen fra mødet, der er er underskrevet af formændene for de tre fagforeninger.

I udtalelsen står der også:

”Vi oplever, at DSB prøver at undgå at efterleve aftaler og overenskomster. Og vi oplever, at de mange problemer, som indmeldingen i DI giver, ikke er til reel drøftelse. I stedet bliver de faglige organisationer mødt af en stadig mere dikterende ledelsesstil. Vi oplever, at DSBs ledelse er uærlige i forhold til de informationer, der bliver givet og at ledelsen ved møder kommer med påstande og udtalelser, som de efterfølgende ikke vil stå ved. Vi oplever også trusler i forhandlingerne og meget langsom sagsbehandling. Alle forhandlinger foregår derfor med mistro og det er særdeles usundt for et konstruktivt samarbejde”.

Opfordringen til DSB er derfor, at DSBs ledelse ændrer stil og åbner op, så der igen kan komme et reelt samarbejde og en tillidsfuld dialog.

Her kan du se hele fællesudtalelsen fra stormødet i Valby Kulturhus.

Forskellige fagforbund – der alle oplever det samme

Formanden for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen, holdt selv tale på stormødet og han uddyber meningen med en fælles indkaldelse af alle tillidsmænd fra alle tre store fagforbund:

”Vi tre fagforeninger har forskellige medlemmer og forskellige måder at arbejde på og det er ikke alt, vi er enige om. Udgangspunktet for os tre fagforeninger er også forskelligt, men det ændrer ikke på vores fælles oplevelse af DSB-ledelsens generelle måde at agere på,” siger Dennis A. Jørgensen og uddyber:

”DSB er ikke længere det gamle DSB, hvor vi i fællesskab arbejdede på at køre tog og sikre glade kunder. Nu har DSB et helt andet fokus. Virksomheden går efter en masse ændringer og ønsker dem gennemført uden dialog og med forringelser for medarbejderne.”

”Vi går ind i forhandlinger med en samarbejdsånd, men vi oplever desværre ikke, at samarbejdet går begge veje. Vi skal samarbejde, men DSB vil diktere. Tone og samarbejde har ændret sig markant, efter DSB besluttede at melde sig ind i Dansk Industri.”

Et ord er ikke længere et ord

”Vores forhandlinger trækkes konstant i langdrag. Der indkaldes til møder uden dagsorden. Vi venter længe på referater - og når de kommer, så er vi uenige om, hvad der er sagt. Vi går derfor ikke længere fra nogen møder, uden at der er et underskrevet referat af begge parter. Den tid, hvor et ord var et ord, er slut, men det vil vi gerne lave om på, og det er baggrunden for, at vi tre fagforeninger nu er gået sammen om et fælles møde og en fælles reaktion over for DSB,” siger formanden for HK Trafik & Jernbane.