HK-medlemmet havde været ansat 8 år på arbejdspladsen, da hun en dag blev kaldt ind på chefens kontor. Her blev hun mødt af yderligere 2 chefer og 2 politibetjente og fik beskeden om, at hun var fyret og bortvist og under beskyldning for at tage af kassen. Hun fik også at vide, at hun havde været under overvågning af kolleger og video i mere end et halvt år, og hun blev taget med på politistationen til afhøring.

Hurtigt til lægen og HK

Efterfølgende brød hun sammen og græd i 3 dage, fordi hun følte, at hele hendes verden brød sammen. Efter 4 dage gik hun til lægen og kontakter HK. Hun kom i øvrigt aldrig i retten for sagen.

fyret 

-Det har været afgørende for sagen om arbejdsskade, at kvinden handlede så hurtigt og kontaktede lægen og HK. Retten har lagt stor vægt på, at det kan dokumenteres, at kvinden efter få dage fik en ”akut belastningsreaktion” på grund af den voldsomme oplevelse, forklarer Kirsten Brask Lillevang, jurist i HK.

En arbejdsulykke defineres som en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Og det var det, der var tilfældet her.

For kvinden har det betydet, at hun har fået en større godtgørelse, fordi hendes psykiske skade blev anerkendt som arbejdsskade.

-Sagen her viser, hvor vigtigt det er at kontakte sin læge og fagforening hurtigt, hvis man har været ude for en oplevelse som denne, hvor arbejdsgiven jo helt klart griber situationen meget klodset an og ender med at skade sin medarbejder, siger næstformand for HK Danmark Martin Rasmussen.

-Man må hellere ringe en gang for meget end en gang for lidt. Det er sværere at dokumentere psykiske skader på jobbet, så derfor er det vigtigt at bruge den hjælp, man kan få i sin fagforening. At kvinden får anerkendt ulykken som en arbejdsskade har stor betydning for hendes muligheder of at komme videre i arbejdslivet, siger Martin Rasmussen.

Blev aldrig dømt for tyveri

HK-medlemmet kom i øvrigt aldrig i retten for det påståede tyveri. Politiet frafaldt sigtelsen efter 10 måneder.

-Det er klart, at det også har været belastende for hende at have en sigtelse hængende over hovedet så lang tid. Det er virkelig meget uheldigt. Det har dog ikke haft nogen betydning for sagen om arbejdsskade. Det, der havde en betydning, var, at medlemmets psykiske skade kom meget hurtigt efter den voldsomme oplevelse på jobbet, forklarer Kirsten Brask Lillevang.

3 ting du skal huske hvis du har voldsom oplevelse på dit job

  • Gå til HK med det samme, hvis du får det psykisk dårligt efter en oplevelse på jobbet. HK kan fx hjælpe dig med at få skaden anmeldt som arbejdsskade.

     

  • Gå til lægen med det samme. Så er det nemmere at dokumentere, at man er blevet påført en skade i forbindelse med arbejdet.

     

  • Psykiske skader kan blive anerkendt som arbejdsskader – og det er vigtigt at du handler hurtigt for at få det anerkendt.

 

 

 

 

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.