Guider, billetsælgere og administrative hos Canal Tours og Strömma har organiseret sig i stort tal hos HK. Nu er kanalrundfarten og sight-seeing-busserne truet af strejke.

Ved årsskiftet startede en lille gruppe medarbejdere fra den københavnske kanalrundfart Canal Tours en organiseringskampagne blandt kollegerne om gevinsten ved at stå sammen. Efter kun 6 uger havde 70 % af medarbejderne i Canal Tours meldt sig ind i HK, og derfor har de krav på at blive omfattet af overenskomsten. Canal Tours forsøgte først at afvise HK’s medlemstal, men nu går den ikke længere.

Siden marts måned har Canal Tours og deres organisation DI udskudt mødedatoer og haft nogle usædvanligt lange svartider. Der har ikke været tegn på, at de var seriøse omkring overenskomstforhandlinger og HK har derfor sendt konfliktvarslinger over for Canal Tours og Strömma.

- Medarbejderne i Strömma og Canal Tours har hverken pensionsordning, overtids- eller helligdagsbetaling. Da virksomheden ikke er villig til indgå i forhandlinger om overenskomst, har vi indgivet strejkevarsler, siger Peter Moesgaard, faglig konsulent hos HK, der repræsenterer de ansatte på bus- og kanalrundfarterne. 

Det er ikke kun løn- og overenskomstforhold der kritiseres hos de to selskaber. Mobilsælgere og guider er overvejende udenlandske studerende eller migranter. Vores medlemmer fortæller, at de ikke har mulighed for at holde pauser, at vagtplaner ændres uden varsel, at der ikke er adgang til vand eller mad, at de arbejder uden mulighed for at søge læ for regn, blæst, sne eller stærk sol. 
Medlemmerne tør ikke stå frem med navn, af frygt for at miste jobbet, fordi de risikerer at miste opholdstilladelse eller SU-ret.

De varslede strejker omfatter billetsælgere, kontorfolk, og guider, der arbejder på Strömmas kanalrundfart, sightseeing-tog og busture til blandt andet Kronborg. 

Hvis Canal Tours og Strömma ikke har underskrevet overenskomsten inden da, kan konflikten blive realitet fra den 23. august 2018. 

Sympatikonflikter for resten af HK’erne kan træde i kraft fra 30. august. Dansk Metal, 3F og Service Forbuddet har også afsendt sympatikonfliktvarsel for deres medlemmer.

Fakta:

  • Den københavnske kanalrundfart Canal tours ejes af Svenske Strömma.

  • Canal Tours/Strömma er medlem af DI, hvorfor der er en regel om, at HK skal have mindst 50% af de ansatte som medlemmer for at få en overenskomst. 

  • Med indgåelsen af en overenskomst vil personalet bl.a. opnå ret til:  6. ferieuge, arbejdsmarkedspension, 11 helligdage, fritvalgstillæg på 3%, selvvalgt efteruddannelse og fuld løn under del af barslen.

  • Siden starten af året har Canal Tours og HK været i dialog om at indgå en overenskomst.

  • I februar 2018 kunne HK Service Hovedstaden dokumentere at 70 % af medarbejderne inden for HKs områder, var medlem. – siden da er medlemstallet vokset yderligere.

  • I april svarede DI, at de accepterede at overenskomsten skulle gælde for personalet i billethusene og administrationen men ikke for guiderne.

  • Medarbejderne i busser og både klager over dårlige arbejdsforhold.

  • HK har indgivet klage til Søfartsstyrelsen, som har besigtiget arbejdsforholdene på kanalrundfartsbådene i fredags den 27. juli.

 

For yderligere oplysninger kontakt HK Service Hovedstaden Peter Moesgaard, tlf. 22 37 99 71.