blot1

På Glud Skole i Hedensted Kommune anvender hendes datter i tredje klasse både iPad og computer i undervisningen.

”iPad bruger de helt fra børnehaveklassen. De anvender dem også i undervisningen. Desuden benyttes der også smartboard i bl.a. børnehaveklassen,” siger Henriette Rehmeier, bestyrelsesmedlem i SAMDATA. Til hverdag arbejder hun i IT-Servicedesk i Region Midtjylland, hvor hun også er arbejdsmiljørepræsentant i afdelingen.

Hun tilføjer:

”Men i forhold til programmering er Glud Skole nok ikke helt på linje med anbefalingerne fra SAMDATA’s IT-politiske strategi.”

Henriette Rehmeier har ikke kendskab til at man f.eks. har benyttet coding pirate eller lignede tilbud til børn.

SKABE OG IKKE KUN FORBRUGE

I den IT-politiske strategi har SAMDATA som et af de seks strategispor, IT i fremtidens folkeskole, fordi tiden i de første skoleår er afgørende for at forme eleverne til fremtiden. Her bliver grundstenene til de unges faglige IT-kompetencer lagt. Og uanset om de unge en dag bliver medlemmer af SAMDATA\HK eller vælger en anden karriere, vil et grundlæggende kendskab til IT være en fordel. I dag har SAMDATA uddannet medlemmer til at undervise børn i programmering:

”Ambitionen er, at skoleelever skal lære at beherske computere, kodning, data og netværk på et niveau, hvor de bliver i stand til at skabe og ikke kun forbruge,” lyder den sidste sætning i denne del af den IT-politiske strategi.

Henriette Rehmeier nikker:

”Jo yngre de begynder med at lære IT, jo bedre IT-kompetencer og forståelse får de for de IT-tekniske sammenhænge. Både som almindelig bruger og evt. udviklere senere i karrieren. Vi har brug for gode IT-folk i fremtiden, så vi ikke skal hente dem udefra. Og uanset om du skal være IT-medarbejder eller sygeplejerske, kan du ikke klare dig på fremtidens arbejdsmarked uden en basal forståelse af IT.”

blot2

IT afdelingen i fremtiden ser helt anderledes ud end for blot få år siden. Den spiller i dag sammen med forretningen og er snarere at betragte som en kombination af et serviceorgan og en forretningsudviklingsaktivitet
Henriette Rehmeier

SKAL ARBEJDE MED IT LØBENDE

Ifølge hende skal man overveje at sætte IT decideret på skoleskemaet i fremtiden, så det ikke glider i baggrunden, når børnene er færdige med et forløb hos fx den landsdækkende forening Coding Pirates. Foreningen afholder klubaftener for børn for at styrke deres IT-kompetencer og kreativitet.

”Man skal arbejde med det løbende,” siger Henriette Rehmeier.

Samtidig bør man se bredere på uddannelsessystemet, hvis indsatsen i folkeskolen skal nytte noget, mener hun. Lærerne skal efteruddannes eller have en bredere viden om IT fra læreseminariet. Så de er i stand til at formidle IT på en måde, så unge tager det til sig.

”Og man skal tænke videre. Hvad med handelsskolerne, og det øvrige uddannelsessystem? Det er vigtigt med opdateret undervisningsmateriale, så det ikke er 10 år gammelt. Hvis du lærer eleverne en masse om IT i folkeskolen, skal resten af uddannelserne også kunne følge med. Der skal være nogle flere penge til vores uddannelser, hvis politikerne mener det alvorligt med, at vi skal være et videnssamfund,” slutter hun.