Når formanden for KL's arbejdsmarkedsudvalg, Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), sår tvivl om HK Hovedstadens motiver for at blande sig i debatten om beskæftigelsespolitikken, må jeg gentage, hvad jeg skrev i mit debatindlæg fredag.

"Allerede i dag har HK Hovedstaden et tæt samarbejde med jobcentrene. Det vil vi udbygge for også at kunne kvalificere de ledige, som har ekstra hjælpebehov," skrev jeg i en kommentar til en undersøgelse fra Dansk Erhverv, DE.

"Vi mener ikke, at et slagsmål om, hvem der laver hvad, skal stå i vejen for forenkling, der vil være til fordel for alle ledige i Danmark," skriver Thomas Kastrup-Larsen onsdag i sin replik. Jeg er helt enig.

Der er ingen grund til at slås om en opgave, som jobcentre og a-kasser er fælles om, nemlig at skaffe de arbejdsløse tilbage i job.

Det er netop derfor, at HK Hovedstaden bakker op bag fagbevægelsens ønske om, at a-kasserne udnytter loyalitetskontakten med arbejdsløse i de første tre måneder af en ledighedsperiode, og at vi bruger de netværk, som vi har på utallige arbejdspladser.

På landsplan skaffede HK's Jobbørs sidste år mere end 1.000 ledige tilbage i job. Vi har således allerede vist, at vi kan varetage de individuelle, jobrettede forløb for de arbejdsløse.

De arbejdsløse kommer i job, og samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser kan fortsat udbygges. Det er det, HK Hovedstaden ønsker.

Undersøgelse er ikke brugbar
Jeg vil gerne pointere, at undersøgelsen fra DE ikke er brugbar, hvad angår resultater om a-kasserne.

Selv om der i undersøgelsen er figurer, hvor jobcentre og a-kassernes indsatser sammenlignes, så har DE overhovedet ikke spurgt de 146 responderende virksomheder, om de har brugt a-kasserne.

DE's analysechef bekræfter over for HK Hovedstaden, at DE ikke har spurgt virksomhederne, om de har brugt a-kasserne.

Så kort sagt, Thomas Kastrup-Larsen: Kunne vi være enige om, at den vigtige opgave er at hjælpe arbejdsløse medborgere tilbage i job?

De kommunale jobcentre har deres helt centrale position i beskæftigelsespolitikken. Jeg går ud fra, du anerkender, at a-kasserne også har en afgørende rolle at spille i det arbejde.

Vi ønsker at udbygge vores handlekraft i starten af ledighedsforløbet. Det samarbejder vi med jobcentrene om, uden at der fjernes ressourcer fra jobcentrenes øvrige vigtige opgaver for de ledige.

 

Læs debatindlægget på altinget.dk.