Ifølge Regeringen og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) konkurrenceudsætter kommunerne cirka 27 procent af opgaverne.

Men det tal er alt for lavt sat, mener Ole Helby Petersen, professor og leder af Center for Offentligt-Privat samspil på RUC.

Der er nemlig to alvorlige fejl og mangler i udregningen bag, forklarer han til Ugebrevet Mandag Morgen.

Myndighed på konto 6 må slet ikke udliciteres

Den første fejl handler om, at regeringen ikke skelner mellem, hvad der reelt må sendes i udbud.

Især administrationen bliver ramt af den fejl, fordi myndighedsopgaver ikke må klares af private aktører.

Og inden for især social, miljø, byggesags og beskæftigelsesområdet er der i høj grad tale om myndigheds-udøvelse, som ikke kan udliciteres – selv om det teknisk set står opført på konto 6 som administration.

Kun valg af private er konkurrenceudsat

Den anden fejl handler om den betydning, som borgernes frie valg af fx hjemmehjælp eller mad i ældreplejen, hvor de kan vælge mellem privat eller offentlig leverandør - og hvornår en opgave kan siges at have været i udbud.

I regeringens beregning over andelen af velfærdsopgaver, som kommunerne udsætter for konkurrence tæller borgernes frie valg kun, når borgeren ender med at vælge en privat leverandør.

Hvis borgeren har valgt den offentlige leverandør, så har den konkrete ’velfærdsopgave’ ifølge regeringens opgørelsesmetode ikke været udsat for konkurrence, og tæller så åbenbart ikke som konkurrenceudsat. 

 

UDVIKL DINE KOMPETENCER

De fleste job udvikler og ændrer sig. Derfor er det også vigtigt, at du følger med og tager de næste skridt i arbejdslivet. Det hjælper vi dig med, og det er noget af det, vi har allermest fokus på. Vi er eksperter i de mange muligheder, ved hvad der skal til, hvor det foregår – og hvordan du kan finansiere det, hvis det koster penge.