kollega1

Det er ikke noget, der bliver snakket om, og ikke noget man kan sætte konkrete navne på. Det kan ikke engang bruges som korridorsnak.

Men Henrik Harder Olsen er sikker på, at han har været med til at forhindre fyringer i sit arbejde som tillidsrepræsentant hos KMD i Aarhus. Det er den type resultater, der har været med til at motivere ham til at være den, der tager tørnen som fælles stemme for medarbejderne.

”Nogle gange er der noget af det, jeg laver, som ikke er synligt. Ikke engang for dem, som det omfatter. Men vi kan påvirke nogle beslutninger, som ledelsen tager, og er med til at skabe tryghed og hjælpe kollegaerne. Og selv om det er en floskel, så er det dét, der er afgørende.”

FYRINGSRUNDER PÅVIRKER

Henrik Harder Olsen er en af de mange autodidakte IT-folk i branchen. Oprindeligt blev han uddannet som social formidler ved Århus Kommune. For femten år siden skiftede han til KMD, hvor han i dag arbejder som supporter på ”KMD Aktiv”, som næsten alle kommuner bruger til styre kontanthjælpsudbetalinger.

Først kører vi sagerne lokalt, men når vi ikke kan blive enige, så må sagerne køre videre i det fagretslige system. Det gode er, at selv om vi har en konflikt, så er vi enige om at være uenige.
Henrik Harder Olsen, tillidsrepræsentant, KMD

PROFESSIONELT UENIGE

Og selv om Henrik Harder Olsen betegner samarbejdet med KMD som meget positivt, så oplever han også, at de som tillidsrepræsentanter må tage en konfliktsag med arbejdsgiverne.

”Den seneste konflikt handlede om, at KMD opsagde nogle tryghedsaftaler. Først kører vi sagerne lokalt, men når vi ikke kan blive enige, så må sagerne køre videre i det fagretslige system. Det gode er, at selv om vi har en konflikt, så er vi enige om at være uenige. Derfra er der så andre, der tager over.”

I den konkrete konflikt er sagen overdraget til HK Privat og Dansk Industri, hvor sagen kører videre i det fagretslige system.

GØR IT-FOLKENE MERE SYNLIGE

Henrik Harder Olsen gør en dyd ud af at snakke med nye folk, så de bliver opmærksomme på fagforeningens rolle og tilbud. Nogle gange virker det organiserende – andre gange er kollegaernes identitet bundet op på medlemskab af en anden fagforening.

Og det får Henrik Harder Olsen til at sende et enkelt ønske i retning af HK som hovedorganisation. Et ønske der ville gøre det nemmere at profilere SAMDATA\HK i forhold til konkurrenterne.
”Jeg synes SAMDATA gør det godt, men IT-området er lidt skjult i den store organisation, og de tilbud, der er specifikt til IT-folk, kunne godt være mere synlige.”

En uge i tillidsrepræsentant Henrik Harder Olsens liv

 

I ugen op til dette interview offentliggjorde KMD, at de vil udlicitere drift af servere og netværk til IBM i en længere årrække. Aftalen har en værdi på to milliarder kroner og betyder også, at 300 medarbejdere skal skifte til IBM. Dermed kom hele ugen til at bære præg af en stribe orienteringsmøder. Her er, hvordan tillidsrepræsentant Henrik Harder Olsen oplevede ugen.

MANDAG: ”Jeg tog til KMD i Ballerup til VirksomhedsSamarbejdsUdvalgs-møde (VSU, red.), hvor vi mødes med ledelsen. De er gode til at informere os, og vi har en god dialog. Mandag var det selvfølgelig udflytningen til IBM, der var på dagsordenen. Det kom ikke som et decideret chok, da vi tidligere har udliciteret driftsopgaver.” ”I denne type af situationer er vi omfattet af loven om virksomhedsoverdragelse. Men selvfølgelig kigger virksomhederne på, hvordan man bedst kan køre driften, så nogle folk kan selvfølgelig godt blive flyttet rundt.”

TIRSDAG: ”KMD’s ledelse tog rundt til en serie townhall-møder, hvor de orienterede medarbejderne og svarede på spørgsmål. Jeg drog sammen med et par kollegaer til town-hall-mødet i Aarhus.” ”Det er vigtigt for mig at være godt orienteret, så jeg kan svare på spørgsmål fra kollegaerne. Derfor er min opgave i sådan en uge at følge godt med og deltage i de orienteringsmøder, der finder sted.”

ONSDAG: ”Jeg var til teammøde i min afdeling i KMD, og svarede på nogle mails omkring udliciteringen.” ”Folk kan godt være nervøse for deres løn- og ansættelsesforhold.
Nogen kan måske frygte, at de vil blive fyret efter et par måneder i den nye virksomhed. Men IBM er en international virksomhed, så det åbner også for nogle andre muligheder.”

TORSDAG: ”Jeg arbejdede i min normale afdeling fra morgenstunden, hvor vi lagde ud med et almindeligt tavlemøde i afdelingen. Det der fylder lige nu er, at vi er i gang med at implementere et nyt kundesystem.” ”Fra kl. 10 var der Skype-møde med de 10 tillidsrepræsentanter i KMD. Her vendte vi, hvordan vi kan håndtere kollegaernes ve og vel, og vi overvejede, om vi skal holde medlemsmøder, så medlemmerne bedre kunne stille personlige spørgsmål.”

FREDAG: ”IBM holdt et orienteringsmøde, hvor de byder de folk, der skal overflyttes, velkommen, og fortæller om, hvordan det er at arbejde hos dem, og hvordan løn- og arbejdsvilkårene er. Samlet set er det ca. 300 medarbejdere, der skal flyttes. Heldigvis har IBM afdelinger i de samme byer som KMD, så folk bliver næppe tvunget til at flytte til andre byer.”

KMD har i en årrække været på vej gennem en proces, hvor firmaets tidligere monopolstatus bliver udsat for konkurrence. Det har både betydet flere store fyringsrunder og, at firmaet har opkøbt nye firmaer. Det har løbende givet både uro og travlhed for tillidsrepræsentanten.

Og fyringsrunderne er noget, der påvirker ham meget.

”Det er både svært og ubehageligt at være med som bisidder i de situationer. Der prøver jeg at være professionel og rådgive om de ting, som skal overholdes. Heldigvis er det et stykke tid siden, vi har haft større runder.”