UDDANNELSE: MAN ER NØDT TIL AT PRIORITERE SIG SELV

”JEG BRÆNDER FOR, AT FOLK FÅR MERE UDDANNELSE.”

Den klare udmelding kommer fra SAMDATA\HK’s næstformand Gitte Korsgaard Andreasen. Hun mener, det er helt afgørende, at fagforeningen har fokuseret på uddannelse de seneste par år.

En større medlemsundersøgelse var med til at gøre klart, at uddannelse var essentielt for netop SAMDATA\HK’s medlemmer.

”Vore medlemmer er i høj grad autodidakte, og det gør dem sårbare, når de skal skifte job. Det kan godt være, de mestrer de rigtige ting, men det nytter ikke, hvis de bliver sorteret fra i ansøgningsprocessen, fordi de ikke har papir på noget af det,” siger Gitte Korsgaard Andreasen.

”Det er kun dig selv, der kan tage ansvar for at komme videre,” understreger hun som en direkte opfordring til medlemmerne. Hun har taget sin egen medicin og har blandt andet efteruddannet sig med kurser i projektledelse og proces-innovation.

 

RKV – GRATIS PAPIR PÅ DIN VIDEN

Siden det seneste delegeretmøde – for tre år siden – har SAMDATA-bestyrelsen arbejdet målrettet med at skabe tilbud, som gjorde det nemmere for medlemmerne at få papir på deres kundskaber.

Et af de først initiativer blev en fokuseret indsats for at få uddannelsesinstitutioner til at synliggøre mulighederne for at blive realkompetencevurderet (RKV).

RKV-ordningen gør det muligt for folk med en kort uddannelse at få papir på den viden, som de kan have skrabet sammen gennem årene gennem praktisk erfaring eller korte kurser. Desværre var ordningen stort set ukendt for et par år siden, og derfor har SAMDATA løbende gjort opmærksom på muligheden, både over for egne medlemmer og over for de studievejledere på de relevante uddannelsesinstitutioner.

Selv om der ikke findes statistik på området, er det et klart indtryk, at der er langt flere, der udnytter muligheden i dag.

 

3.500 ONLINE-KURSISTER

SAMDATA\HK har gennem årene selv udbudt efteruddannelse ofte i samarbejde med kendte kursusudbydere. Men det har ikke været uden udfordringer, påpeger faglig sekretær i SAMDATA\HK Jeppe Engell:

”Det har været svært at etablere kurser uden for de største byer, fordi det som regel har været nødvendigt at have mindst 12 kursister for at få tingene til at løbe rundt.” Han fortsætter:

”For kursister i fx Tønder har det også været svært at afse flere timer til transport, for at komme til et aftenkursus i Odense eller Aarhus.”

”Vi har derfor taget konsekvensen, og har flyttet langt de fleste af vore kurser over på nettet,” forklarer Jeppe Engell.

”Det har haft den positive effekt, at 3500 medlemmer har taget online-kurser hos os. Vi når ud til langt flere uden at bruge flere resurser, og vi er ikke længere begrænset af geografien.

Førhen var det svært at lave tilbud, som kom medlemmerne i provinsen til gode. Nu er det langt nemmere for folk at tage chancen og tilmelde sig et ekstra kursus.”

 

HELT NYE UDDANNELSER

SAMDATA\HK er også løbende i kontakt med landets erhvervsakademier, og det har flere gange resulteret i bedre uddannelser.

”Vi har været med til at modernisere datamatiker-uddannelsen og vi har presset på, så der er kommet uddannelsesspor til de mange drifts- og supportfolk, vi har som medlemmer. Senest har vi haft en stor finger med i spillet, da erhvervsakademierne i både Aarhus og København valgte at udbyde en ny diplomuddannelse i IT-sikkerhed, som er et område, hvor der er stor mangel på folk,” fortæller Jeppe Engell med en vis stolthed i stemmen.

 

RPA – HJÆLP ROBOTTERNE PÅ VEJ

Det seneste initiativ som SAMDATA\HK står bag, er en spritny uddannelse i RPA – Robotic Process Automation.

Bestyrelsesmedlem Søren Holdt Lorenzen har været primus motor i fagforeningens indsats, som har haft helt konkrete resultater.

”Vi har kunnet se et behov for uddannelse inden for robotics, som er et område, der vokser kraftigt. Selv om robotterne betyder, at der sikkert falder nogle stillinger bort, så opstår der andre opgaver hos dem, der skal instruere robotterne.”

”Derfor tog vi kontakt til et par af erhvervsakademierne, og det har nu resulteret i, at de på rekordtid både har lavet et grundlæggende modul i RPA og en hel akademi- og diplomuddannelse med 60 ECTS-point. Det første hold har netop kørt som et forsøg, og nu skal vi til at evaluere, før det går løs i efteråret, siger Søren Holdt Lorenzen.”

 

PRIORITER DIG SELV

Fornyelse af uddannelser er en mærkesag fordi han ser IT-viden som noget, der bliver forældet inden for tre til 10 år.

”Vi har været vant til, at man måske skulle skifte karriere en gang i løbet af et arbejdsliv. Nu skifter folk seks eller syv gange. Uddannelse er ikke længere noget, man gør, inden man er 27.

Det er en livslang opgave at opbygge kompetencer inden for nye områder.”

Søren Holdt Lorenzen er godt klar over, at det kan være hårdt at finde tid til at tage efteruddannelse undervejs, og at det også kan koste en del, hvis ens arbejdsgiver ikke betaler kursusafgifterne. Og selv om han gerne så, at arbejdsgiverne stiller tid til rådighed, så må det ikke holde folk tilbage. Det er nemlig afgørende, at man tager sig sammen og bruger kræfterne på konstant at blive klogere.

”Der er ingen vej udenom. Man er nødt til at prioritere sig selv,” konstaterer han tørt.