Jeg har altid synes, at det var topmålet af nørderi at nogen kunne anmelde ”Gummibiblen”. Og nu befinder jeg mig selv, om end i lidt mindre nørdeskala, i gang med at anmelde Merete Norsker Bergsøe & Helle Jeppesens ”Håndbog for laboratoriefolk”...

4.udgaven af bogen er stadig et kompakt værk på under 100 sider, der vil dække behovet for laborantstuderende og være tilstrækkelig i størstedelen af laboratoriehverdagens opslagsopgaver. Der er selvfølgelig tabeller over de sædvanlige karakteristika af uorganiske og organiske stoffer og opløsninger af samme. Der er afsnit om de almindeligt anvendte begreber og formler indenfor spektrofotometri, chromatografi – og med 4. udgaven – nu også et afsnit om mikrobiologi og bioteknologi. Man kan eksempelvis slå op, hvordan Lambert-Beers lov bruges, hvordan antallet af teoretiske toppe og standardafvigelsen for et kimtal beregnes, hvis ens viden eller lærebog er lidt langt væk.

I mine øjne er bogens to største styrker, at laboranter får brugen af dens indhold på rygraden under deres uddannelse og at bogen har et kompakt format, der tillader at bringe den rundt i laboratoriet, hvor f.eks. den gode oversigt over sikkerhedsmærkning efter CLP-forordningen kan bruges i det daglige. 

Jeg har tre små ønsker til forbedringer af næste udgave.  For det første kunne en ekstra tur gennem korrekturmøllen (selvom det nok er jordens kedeligste job) være på sin plads. Hermed kan kedelige stavefejl som ”calsiumsulfat” og ”flourescerende” (og måske andre) fjernes. I samme ombæring bør dobbelt-implikationstegn erstattes med de korrekte ligevægtstegn. For det andet kunne jeg ønske, at eksterne referencer, som bruges i tabeller, specificeres udover forfatternavn. I det daglige betyder det måske ikke så meget, men for fuldstændighedens skyld bør referencerne specificeres, så de kan findes uden at skulle google og gætte. Endelig kunne jeg ønske, at statistikafsnittet tilføjes Grubbs test for outliers samt at forskellen på ensidet og tosidet test – midt i alle formlerne - blev illustreret for at lette forståelsen af det korrekte valg.

Ligesom ”Gummibiblen” – som det klassisk validerede opslagsværk – er uundværlig for alverdens kemikere, tænker jeg at ”Håndbog for laboratoriefolk” er uundværlig i Danmark for de laboratorieansatte, der finder det for skræmmende at bruge ”Gummibiblen”. Eller bare for dem, der vil have de nødvendigste data i mere kompakt udgave.

Håndbog for laboratoriefolk

Helle Jeppesen og Merete Norsker Bergsøe,

2017/4. udgave, 90 sider

ISBN 978-87-571-2879-9

Forlaget PRAXIS, Nyt Teknisk Forlag