Selvom I ikke oplever mobning på jeres arbejdsplads, er det vigtigt at forebygge for at gøre arbejdspladsen mere modstandsdygtig over for mobning i fremtiden. Derfor sætter DL-F i denne uge fokus på redskaber, som du kan bruge i arbejdet med at skabe en arbejdsplads uden voksenmobning.

Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet en række redskaber, som I kan anvende i jeres lokale arbejde. Du finder bl.a. redskaber til at udarbejde en handlingsplan mod mobning.

En handlingsplan kan ikke i sig selv forebygge mobning. Men den kan vise vejen for, hvad man skal gøre, hvis man selv oplever mobning eller er tilskuer til, at andre bliver mobbet.

Læs mere her

Gå ind på hjemmesiden for Videncenter for Arbejdsmiljø og bliv klogere på: hvordan I forebygger mobning