Baggrunden for mødet var vores fælles stormøde for tillidsvalgte tirsdag den 14. August.

På mødet drøftede vi de 3 store fælles udfordringer vi har, som også kom frem på stormødet.

Det drejer sig om manglende tillid, dialog og samarbejde til topledelsen i DSB.

Det var vigtigt os at tilkendegive og gøre opmærksom på, at vi står sammen skulder ved skulder, for at få løst de udfordringer vi har.

Mødet varede knapt 2 timer og vi blev enige om at genoptage dialogen på et senere tidspunkt, samt at komme i gang med at løse nogle af de store udfordringer som ligger foran os.

Vi vil informere nærmere, når vi har nyt.

 

De bedste hilsner fra

Henrik Horup, Dansk Jernbaneforbund

Dennis A Jørgensen, HK Trafik & Jernbane

Jens Kjeldsen, FO Jernbanedrift