Rigsrevisionen offentliggjorde før sommerferien en yderst kritisk beretning om Region Hovedstadens arbejde med Sundhedsplatformen. Det får nu Region Hovedstaden til at poste mere end 30 millioner kroner i forbedring af systemet. Der skal hentes specialister ind fra udlandet, regionens it-ressourcer skal omprioriteres og der skal nedsættes to taskforces, der blandt andet skal forbedre mulighederne for at trække data ud af Sundhedsplatformen til forskning, forbedring af arbejdsgange og frigørelse af mere tid til patienter i ambulatorierne.
I DL glæder man sig over de planlagte forbedringer, men opfordrer regionen til at gøre brug af lægesekretærernes input.

- Vi hilser naturligvis forbedringerne velkommen og håber, at vi lægesekretærer får lov at være en del af den ekspertviden, der skal forbedre Sundhedsplatformen. Eksempelvis når der skal nedsættes taskforcegrupper. Lægesekretærerne har en kæmpe stor viden – det er os, der putter data ind i systemet, så selvfølgelig har vi også gode input til, hvordan vi trækker data ud, siger Nathali Schaap Degn, formand for DL.

Medindflydelse skaber godt arbejdsmiljø

Hun tilføjer, at lægesekretærerne har en kæmpe stor del af æren for, at Sundhedsplatformen er på det niveau, som den er i dag.

- Lægesekretærerne indberettede fejl og mangler i tusindvis i opstartsfasen og meldte ind, når systemet ikke fungerede. Faktisk var en af de helt store fejl i implementeringen af Sundhedsplatformen, at de ansatte på gulvet ikke blev inddraget i tilstrækkelig grad, forklarer Nathali Schaap Degn.

En anden væsentlig ting, som er blevet overset siden implementeringen af Sundhedsplatformen, er sundhedspersonalets arbejdsmiljø. Her har især lægesekretærer og læger været hårdt ramt. Lægesekretærer er blevet fyret og læger har smækket med dørene.

- Fra ledelsens og politikernes side har man en forpligtelse til at tilgodese de ansattes arbejdsmiljø.
Hvis man ønsker at optimere, så må arbejdsmiljøet altså være en stor del af ingredienserne. Her spiller medindflydelse en stor rolle, da det kan være medvirkende til, at de ansatte få fornemmelsen af meningsfuldt arbejde tilbage, slår Nathali Schaap Degn fast.

Artiklen er opdateret 22. august 2018