Efter seks år på posten gør Thomas Bisballe sig klar til at trække sig som formand for SAMDATA\HK. Til efteråret skal stafetten skal gives videre på delegeretmødet.

 

Det har været seks år med stribevis af skarpe ledere og et konstant fokus på uddannelse, men også en periode hvor Thomas Bisballe – som tidligere formænd – måtte konstatere, at det kan have sin pris at være fagforeningsformand.

”Uddannelse, uddannelse, uddannelse

Når man spørger Thomas Bisballe, hvad han er mest stolt af i sin periode som formand, er han ikke i tvivl.

”Vi har fået sat uddannelse på dagsordenen i en grad, så det både har gavnet SAMDATA-medlemmerne, men også har inspireret hele HK, der er begyndt at tale om den værdi, som uddannelse kan skabe for medlemmerne.”


Den første store indsats hos SAMDATA\HK handlede om at få skubbet gang i realkompetencevurderingen (RKV), så den ikke bare eksisterede på papiret, men også blev taget seriøst både på skoler og i erhvervslivet. RKV-ordningen gør det muligt for bl.a. IT-folk at få krediteret den viden, de selv har tilegnet sig, så de kan nøjes med at tage de relevante dele af en længere IT-uddannelse.

 

”Vi har virkeligt mange autodidakte medlemmer, og for dem, er det en unik mulighed for både at få bedre løn og mere interessante opgaver,” siger Thomas Bisballe.


Tilfældet ville, at han selv fik stor hjælp af realkompetenceordningen på sit eget job – men mere om det senere.

 

 

SAMDATA\HK har også fået større indflydelse på en del IT-uddannelser i de forgangne år.

”Vi er også ret stolte af den modernisering, vi for et par år siden fik lavet i forhold til datamatikeruddannelsen. Her var vores oplæg så velforberedt og gennemarbejdet, at mange elementer i den nye uddannelse kom fra vores oplæg.

Samarbejdet med Københavns Erhvervs Akademi (KEA) fortsatte, da de to organisationer gik sammen om at overbevise politikerne om at åbne en helt ny professionsbachelor-uddannelser i IT-sikkerhed.

 

”Det har været vigtigt for os at få skabt uddannelser på højt niveau, fordi kravene hele tiden stiger. Mange virksomheder skal fx dokumentere, at de har medarbejdere på et bestemt uddannelsesniveau, før de kan byde på større opgaver. Hvis ikke vores medlemmer har de kompetencer, så bliver opgaven bare outsourcet,” understreger Thomas Bisballe.


Frontløbere på online-kurser

SAMDATA\HK har også omlagt fagforeningens egne efteruddannelsestilbud til medlemmerne. Her er man gået næsten fuldstændigt væk fra fysiske tilbud til fordel for online-kurser.

 

”Vi har været blandt de første til at lægge uddannelserne om, og det har haft flere fordele. Førhen var det næsten umuligt at få kurser op at stå uden for København og Aarhus, fordi der skulle være 12 på et hold. Nu kan medlemmer i hele landet få glæde af tilbuddene.”

 

”Vi bruger ikke færre penge på medlemskurser i dag, men de penge vi bruger, når ud til langt flere medlemmer, så på den måde, har det været en effektivisering,” fortæller SAMDATA\HK-formanden.

Fra selvlært til IT-arkitekt-opgaver


For Thomas Bisballe personligt har der næsten været en parallel udvikling mellem hans egen karriere og SAMDATA\HK’s officielle uddannelsespolitik.

 

”Jeg var – ligesom mange andre HK’ere - selvlært. Da vi satte gang i hele systemet med realkompetencevurderinger, skulle man bruge ti frivillige, som man kunne teste systemet på. Jeg meldte mig som en af de frivillige, og da vi var igennem det hele, havde jeg fået godkendt en hel datamatiker-uddannelse og to fag på professionsbachelor-niveau.”

 

Det fik også betydning på arbejdet, hvor han ret hurtigt fik en lønforhøjelse, fordi han nu havde papir på sine reelle kvalifikationer. Endnu vigtigere, så satte det gang i helt nye jobmuligheder.

Thomas Bisballe

Thomas Bisballe arbejdede på det tidspunkt med driftsopgaver i en afdeling, som tog sig af at sende papirbreve ud til danskerne, og her blev man jævnligt ramt af fyringsrunder, efterhånden som opgaverne blev mere digitale. Da man analyserede hvilke medarbejdere, der kunne omskoles til at arbejde som udviklere, kom han i betragtning – blandt andet på grund af realkompetence-vurderingen.

 

”Det betød i første omgang, at jeg fik en stilling som junior-udvikler. Siden er jeg blevet løftet til at være udvikler, og på det seneste er jeg begyndt at arbejde med arkitektur-opgaver, hvor jeg beskriver opgaver for andre programmører. Indtil videre, så har de lavet opgaverne som de skulle,” smiler Thomas Bisballe.


Ligestilling – en langsigtet mærkesag

En anden mærkesag for Thomas Bisballe har været den manglende ligestilling inden for IT-området. Både når det kommer til lønforhold og antallet af kvinder i faget.

 

I en markant lederartikel langede han i 2016 ud efter de mandlige kollegaer: ”Drengerøvskulturen skader bundlinjen”

I lederen langede han både ud efter ledelsen og medarbejdere for at tillade en jargon på arbejdspladserne, som skræmmer kvinder væk. Her opfordrede han til at gå direkte til handling.

”Vi har rapporter, der viser, at virksomheder tjener mere og har større overskud, hvis man sørger for at blande ansætte folk med forskellige køn og forskellig etnisk baggrund. Derfor behøver vi ikke vade meget mere rundt i mellemregninger, overvejelser og analyser. Vi kan gå direkte til tegnebrættet og finde ud af, hvordan vi løser problemet,” skrev Thomas Bisballe.

Han pegede også på lederne som direkte ansvarlige for, at tonen på arbejdspladserne blev langt mere inkluderende. Den holdning står han ved i dag, men han tror ikke problemet kan fixes med nogle få hurtige indgreb.


”Vi har en falsk forestilling om, at vi ligger forrest inden for ligestilling. Det er en meget farlig sovepude, for vi har problemer både på uddannelsesstederne og på arbejdspladserne.”

”Normalt vil jeg ikke blande mig i, hvad efterfølgende bestyrelser og formænd skal arbejde med, men jeg mener, at der skal et langt og meget sejt træk til, for at få ændret ligestillings-kulturen i branchen.”

 

Økonomi-rod

Det er ikke kun de store politiske linjer, manden med formandskasketten har ansvaret for. Noget at det første Thomas Bisballe måtte kaste sig over, var at få styr på økonomien.

 

”Da jeg trådte til, trak vi særdeles hårdt i økonomibremsen. På det tidspunkt var der ikke styr nok bevillingerne, og vi satte flere skibe i søen uden at have samlet overblik.”

 

Det betød, at SAMDATA\HK’s 40-års jubilæum blev en meget afdæmpet affære, og man også stoppede de såkaldte Betacamps, hvor unge medlemmer kunne prøve at udvikle nye produkter i samarbejde med virksomheder. Det var meget givende for deltagerne, men var dyrt for fagforeningen.

”Vi fik alt for lidt ud af Betacamp rent rekrutteringsmæssigt. Det gav alt for få nye medlemmer og ikke værdi for ret mange i forhold til, hvad det kostede at arrangere,” forklarer Thomas Bisballe.

 

Han understreger, at der i dag både er strammere procedurer og styr på økonomien, så SAMDATA\HK siden da har haft balance i økonomien.

Børn og IT

Et andet emne SAMDATA\HK har markeret sig på i perioden, var ideen om at børn skal vide mere om IT. Her arrangerede konferencen ”Den Digitale Kant”, hvor fagforeningen inviterede en stribe internationale eksperter på området til Danmark.


”Det at kunne forstå IT er en kerne-kompetence i den verden vi er på vej ind i. Man behøver ikke kunne kode, men man får nemmere ved at forstå den verden vi er på vej ind i.”


I årene efter konferencen er emnet vokset i betydning, og senest har undervisningsminister Merete Riisager netop meldt ud, at ”teknologi er en præmis for børn” samtidigt med, at hun har indført teknologiforståelse i foreløbigt 50 skoler som en første forsøgsordning.

Farligt at være SAMDATA-formand

SAMDATA-formænd har traditionelt set haft en hel stribe tillidsposter, og det gælder også Thomas Bisballe, der sidder også i bestyrelsen for HK IT, medie og industri og er tillidsrepræsentant samt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem på hans egen arbejdsplads, KMD. Alle poster der er ulønnede. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at posten som SAMDATA-formand, ofte har trukket hårdt på den, der har taget udfordringen på sig. De to foregående formænd har begge i interviews fortalt om, hvordan jobbet blev så omfattende, at de til sidst blev sygemeldt med stress.

 

Også Thomas Bisballe blev selv slået til tælling i en kortere periode for et par år siden. Han blev ramt af en forbipasserende blodprop i hjernen, og lå fire dage på neurologisk afdeling, før han heldigvis kunne tage hjem igen uden mén.

Det er ikke en oplevelse, han taler vidt og bredt om i dag, men forskrækkelse fik ham alligevel til at lave flere ændringer og blandt andet skrue ned for antallet af tillidsposter. Selv om han tog en periode mere som SAMDATA\HK-formand, stod det ham allerede dengang klart, at han ville trække sig efter denne formandsperiode. 


Masser af udfordringer

Det er stadig mange opgaver for fagforeningen at arbejde for. Uddannelse er en af de helt centrale.

”Der er en række IT-opgaver, som vi ikke være konkurrencedygtige på og som derfor bliver udliciteret. Derfor skal vores medlemmer på sigt højere op i fødekæden, og det er en meget langsigtet opgave.”


Thomas Bisballe har også fokus på den stadigt stigende andel af freelancere og konsulenter, som han mener fagforeningen skal blive bedre til at supportere. Det kunne fx være en fælles freelance-udbudsplatform eller regnskabshjælp for medlemmer, der netop har stiftet eget enmandsfirma.

”Det er vigtigt, at fagforeningerne følger med, for stadigt at være relevante. Også på det nye arbejdsmarked, så der ikke opstår A og B-hold – for ikke at tale om det C-hold, der begynder at opstå,” siger Thomas Bisballe.

Selv om Thomas Bisballe overlader jobbet som SAMDATA\HK-formand til den næste i rækken, forsvinder han slet ikke ud af fagforeningsarbejdet. Han regner han stadig med at give den fuld gas som lokal tillidsrepræsentant og beholde sin bestyrelsespost i HK it, medier og industri.

 

Udvalgte citater fra Thomas Bisballe’s leder-artikler i de seneste seks år.

 

 

Outsourcing af IT-Jobs

Selskabsskatten er blevet sænket fra 34% til blot 22%. Og dagpengereformerne betød en betydelige forringelse af vilkårene for de arbejdsløse. Alt sammen intiiativer, der skullel give virksomhederne bedre vilkår - så de kunne ansætte flere folk. Reformerne har stort set ikke betydet, at flere danske IT-solk er kommet i arbejde. Fire ud af ti danske IT-stilleinger havner stadig i udlandet.

Om ligestilling.

”Vi har ventet i 30 år på at få kvinderne ind i IT-branchen – uden resultat. Det er på tide at få ryddet op i drengerøvskulturen og headhunte kvinder målrettet. Det vil pynte på både moralen, arbejdsmiljøet og bundlinjen.”