Medarbejderne i jobcentrene har i årevis påpeget problemer med en alt for kompliceret beskæftigelseslovgivning og stramme proceskrav. Nu ser det ud til, at politikerne har lyttet. Regeringen har torsdag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen betyder, at kommunerne får langt større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så kommunerne selv kan tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkelte. Samtidig er der aftalt et forsøg, hvor nogle a-kasser i en periode kan overtage samtaler med ledige.

Tiltrængte forenklinger

Mads Samsing

HK Kommunals næstformand Mads Samsing håber, at forenklingerne vil betyde, at medarbejderne i langt højere grad end i dag får lov til at udfolde deres faglighed til gavn for de ledige.

- Vi ser i den grad frem til de tiltrængte forenklinger. Medarbejderne har stået i startboksen i flere år, og jeg håber, at de nu får tid og plads til at gøre det, de brænder for og er dygtige til. Nemlig at hjælpe de ledige i arbejde, siger Mads Samsing.

Advarer mod spareøvelse

Beskæftigelsesministeriet skønner, at kommunerne med aftalen frigøres for opgaver til samlet 500 millioner kroner – svarende til 1000 medarbejdere. Mads Samsing advarer imod, at nogen overhovedet begynder at tænke i at skære ned på antallet medarbejdere og gøre forenklingen til en spare øvelse.

- Det vil sætte en stopper for, at man kan opnå forbedringer. De tiltrængte forenklinger skal løfte indsatsen og give medarbejderne mere tid til borgere og virksomheder, så indsatsen kan tilpasses til den enkelte. I forvejen er medarbejderne presset til det yderste, og det er nu engang medarbejderne, der skal have tid til at løfte indsatsen med faglighed og fornyelse. Nedskæringer ville være gift for indsatsen og ganske givet betyde, at de nødvendige resultater ikke kan opnås, siger Mads Samsing.

Investering er vejen frem

Flere kommuner har i de senere år med succes ansat flere medarbejdere og på den måde investeret i beskæftigelsesindsatsen. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2019 aftalt at se på mulighederne for at understøtte den form for investeringsstrategier.

- Regelforenklinger og investeringer er den rette kombination, der skal til for at løfte indsatsen. Og vi skal styrke den faglighed, der nu får mere plads. Sammen med KL har vi udviklet nye fagprofiler på området. Vi vil appellere til, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne sættes penge af til at understøtte et kompetenceløft, siger Mads Samsing.