Flere partier har proklameret, at de ønsker regionerne nedlagt. Det gælder Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance. Venstre har også meldt sig ind i debatten, og statsminister Lars Løkke Rasmussen har erklæret, at han ikke vil udelukke at kigge på regionerne i forbindelse med arbejdet med en sundhedsreform.

HK Kommunals formand Bodil Otto mener, at en gennemgribende strukturreform vil fjerne fokus fra en løsning af de virkelige problemer i sundhedsvæsenet.
 
- Lige nu kæmper vi med underfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er en stor overbelastning, og kæden sidder ikke godt nok på i forhold til efterbehandling og pleje i kommunerne. Mange patienter bliver tabt i overgangen til kommunerne. Det er en rigtig dårlig ide at kaste sundhedsvæsenet ud i en ny struktur, når problemerne i virkeligheden handler om noget helt andet, siger Bodil Otto. 
 

Regionerne har skabt gode resultater

 
Formanden peger på, at regionerne rent faktisk har opnået store resultater i forhold til forbedring af behandlinger og afskaffelse af ventelister, som tidligere var et stort problem.
 
- Og så er det min opfattelse, at sundhedsvæsenet har så stor betydning for borgerne, at en demokratisk valgt ledelse er langt at foretrække i forhold til en statslig eller privat styrelse, som fjerner nærheden til borgerne og lokalsamfundet, ligesom der heller ikke er nogen sammenlignelige eksempler fra andre lande på, at et centralt styret sundhedsvæsen opnår bedre resultater. Tværtimod, siger Bodil Otto.
 
Både læger og sygeplejersker advarer på tilsvarende vis, og heller ikke Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger, er tilhænger af at nedlægge regionerne. Formanden Camilla Hersom siger til DR, at der er brug for mere sammenhæng mellem regioner og kommuner i patienters behandlingsforløb, men det løser man ikke ved at nedlægge regionerne.
 

Advarsler fra eksperter og patienter

 
Ifølge Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og -politik ved Syddansk Universitet, leverer regionerne varen og gør det i øjeblikket godt under de betingelser, der er i sundhedsvæsenet.
 
- Regionerne har levet op til at holde budgetterne, de har øget produktiviteten, og kvaliteten har været i orden. Der er indført kræftpakker med betydelig succes. Så det er svært at finde hår i suppen, siger professoren til DR. Han har svært ved at se fordelen ved et statsligt styret sygehusvæsen, som Dansk Folkeparti har foreslået.
 
- Et decentralt sundhedsvæsen, som vi kender det med regionerne, er altid karakteriseret ved, at man er tættere på borgerne. Det, der skal være godt i Nordjylland, er sikkert ikke hensigtsmæssigt i Region Hovedstaden. Og det er problemet ved et statsligt styret sygehusvæsen. Her går man ud fra, at den samme model er lige relevant alle steder i landet. Den model, vi har i dag, tager hensyn til, at der er forskel fra landsdel til landsdel, siger Kjeld Møller Pedersen.
 
Dansk Folkeparti er en af de mest markante fortalere for at nedlægge regionerne – til fordel for et todelt sundhedsvæsen bestående af staten og kommunerne. Et af partiets vægtigste argumenter er, at der i dag mangler en entydig ansvarsplacering i sygehusvæsenet, og samtidig peger partiet på problemer med it, vagtcentraler og sikring af læger i alle dele af landet.
 

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.