Selvom I ikke oplever mobning på jeres arbejdsplads, er det vigtigt at forebygge for at gøre arbejdspladsen mere modstandsdygtig over for mobning i fremtiden. Derfor sætter DL-F i denne uge fokus på redskaber, som du kan bruge i arbejdet med at skabe en arbejdsplads uden voksenmobning.

Se mere her

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i industrien (BFA-I) har udarbejdet en masse materiale om psykisk arbejdsmiljø. DL-F deltager i arbejdet med udvikling af vejledninger gennem dette samarbejdsorgan mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

På hjemmesiden: BFA-I Psykisk arbejdsmiljø kan du downloade vejledningerne gratis.