Vi har spurgt en ansat, om både shorts og bukser er OK, når man klæder sig på til job i politiet.

Begge dele, lyder svaret. Det afhænger dog af, om man har borgerkontakt eller ej. Som man måske forventer, så er beklædningslinjen stram hos politiet, og man vil derfor altid møde betjentene uniformeret i gadebilledet eller bag skranken på politistationen.

- Men politiet er jo andet end betjente. Ud af vores cirka 750 ansatte i politikredsen er omkring 200 af dem civilt ansatte, altså HK’ere, jurister, AC’er m.fl. Vi har derfor ikke egentlige beklædningsregler for dem, fordi de ikke har borgerkontakt. Det er fx helt OK, hvis kollegerne i fx 1-1-4 sidder i pæne shorts, medmindre der er møder eller andet, fortæller Palle Hansen, tillidsrepræsentant ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
Palle fortæller om, hvordan man som ansat klæder sig på til job i politiet 

 

Håndhæverkulturen er ikke nødvendig her

Folk har ligesom en accept af, at vores beklædning og udstråling er indiskutabel i dette fag. Det er, som om det er så indlejret et præmis for vores virke, at man ikke behøver nedfælde eller tale om det.

For vores politiuddannede kolleger  er reglerne helt faste med uniformsreglementer osv., men vores administrative personale, der ikke er omfattet af egentlige beklædningsregler, fremstår altid velsoigneret og velklædt. Palle forestiller sig heller ikke et problem, hvis en medarbejder ikke klæder sig passende, da der som regel må være grunde herfor. Det kunne fx være manglende overskud eller andet, hvor beklædningen eller udstrålingen afspejler en sindsstemning, som måske kan afdækkes ved, at man tager fat i kollegaen og spørger, hvad der foregår i øjeblikket.

- Vi er ambassadører for en myndighed, der er givet noget helt særlige beføjelser, og det skal vi også udstråle i både beklædning og udstråling, siger Palle Hansen


Ambassadørtankegangen

’Ord har ingen vægt i natskjorte’. Sådan sagde Poul Henningsen, og Palle giver ham ret.

- Når man fungerer som lovens håndhæver og er givet særlige bemyndigelser eller beføjelser for at sikre, at loven overholdes, så er det også vigtigt, at vi udstråler myndighed og en vis autoritet.

Man kan næppe forestille sig den store irettesættelse af en betjent i hawaiiskjorte, solhat og bermudashorts. Derfor er det også vigtigt, at beklædningen signalerer og repræsenterer en autoritet og myndighed, der er handlekraftig.

HK’erne har også en uformel beklædningslinje, der afspejler respekt for myndigheden og viden om, at de er ambassadører og præsenterer myndigheden, selvom de sidder ude bagved og ikke bliver set af borgerne, slutter Palle Hansen.

Hos Arbejdernes Landsbank  er beklædningspolitikken løsere end tidligere, og de ansatte er gode til at observere hinanden, så de hele tiden rammer en passende påklædning og fremstår professionelle. Se, hvad Lasse Thorn fortæller om det