Hænder og kuglepen2
Det har vakt stor undren, at arbejdsgivere har haft adgang til sygemeldtes personlige oplysninger – selv hvis de er afgivet til lægen.

I en sag fra Aalborg Kommunesøgte en chef simpelthen aktindsigt i sygedagpengesagen i Jobcentret og fik dermed adgang til en lang række meget personlige oplysninger om den sygemeldte.

På samme vis i en anden sag havnede en pædagogs personlige oplysninger fra et lægelig attest til jobcentret hos såvel chef som forældrebestyrelse.

Et forløb, som Højesteret i øvrigt har nikket til som helt i orden.

Kan få oplysninger hvis økonomisk interesse

Efter pres fra en række fagforeninger fremsætter regeringen derfor et lovforslag, der skal sætte en stopper for den adgang til sygemeldte medarbejderes personlige oplysninger.

Men lovforslaget får kritik for at være utilstrækkelig.

Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal siger:

- Den foreslåede begrænsning er utilstrækkelig. Arbejdsgiver skal kun have ret til at få indsigt i funktionsbegrænsninger og eventuelle skånebehov. Og der går forslaget altså ikke langt nok.

Problemet i lovforslaget er blandt andet at det kun omfatter oplysninger givet direkte til sundhedspersonale, fx læger og psykologer.

Den begrænsning lukker desværre ikke hullet til jobcentret, hvor en chef stadig vil kunne få aktindsigt i personlige oplysninger i en sag, hvis arbejdsgiveren har økonomiske interesser i den – og det vil typisk være tilfældet ved sygedagpengesager.