Pengene skal – igen – findes i afskedigelser. Der er dermed stor risiko for, at patienterne i den sidste ende betaler en høj pris. Det får de ansattes faglige organisationer til at undre sig og til at advare mod denne tendens.

- Patientsikkerheden skal vægtes højt, og det samme skal medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Det hænger uløseligt sammen, og det er medarbejderne, som i hverdagen møder patienterne, siger Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland.
Planlægning af budget 

 

 

I ugens løb har det blandt andet lydt fra regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, at der vil ske personalereduktioner og afskedigelser, hvorved man vil kunne minimere underskuddet væsentligt. Spørgsmålet er ikke hvis, men hvornår der vil ske personalereduktioner i Regionen.


faglige organisationer til Regionen: Pas på de ansatte!

I foråret vedtog Region Sjælland – efter en politisk proces – en fælles strategi, som især fokuserer på et nært og specialiseret sygehusvæsen for alle og sikring af et sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.

- De faglige organisationer minder i den forbindelse Regionsrådet om dets ansvar i forhold til medarbejderne: De mange dygtige ansatte i Region Sjælland, der hver dag løfter en kæmpe opgave under et enormt arbejdspres, skal beskyttes, siger Michael Rosenberg, og fortsætter:

- Ved højtidelige lejligheder bliver det gang på gang fremhævet, at medarbejderne er Region Sjællands mest dyrebare ressource. Disse ord gælder åbenbart ikke i krisetider, selv om det netop her er endnu mere vigtigt at investere i sine medarbejdere, mener organisationerne, som samtidig gør opmærksom på den omfattende brug af vikarer og konsulenter i regionen. Den viser jo netop, at der er penge i systemet, men at midlerne i alt for mange tilfælde bruges uhensigtsmæssigt.


Ingen lønforhandling i sigte

Besparelserne kommer forud for de lokale lønforhandlinger, som er aftalt i overenskomsterne. Region Sjælland har skudt disse forhandlinger til hjørne med beskeden om, at der ingen penge er uanset de indgåede aftaler.

- Vi vil naturligvis følge op på denne udmelding, da det er i direkte modstrid med intentionerne i OK18-aftalerne. Det kan risikere at virke demotiverende og som en hån mod de ansatte, når deres indsatser og kvalifikationer år efter år ikke honoreres ved lokale lønforhandlinger. Denne udvikling vil ikke løse Region Sjællands problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til de patientnære opgaver. Regionen risikerer i stedet at understøtte en adfærd, hvor medarbejdere skifter job for at få bedre løn. En sådan adfærd vil påvirke patientsikkerheden, kvaliteten og arbejdsmiljøet – og så er det dyrt, fastslår Michael Rosenberg.

De faglige organisationer dækker blandt andet Jordemoderforeningen Sjællandskredsen, Dansk Sygeplejeråd – Kreds Sjælland, FOA Sjælland, Danske Bioanalytikere Sjælland, Kost og Ernæringsforbundet og Lægeforeningen Region Sjælland og HK Kommunal Sjælland.

Se også:
Alt om OK18 for ansatte i kommuner og regioner
Ros til OK18-fornyelse