HK Kommunal Østjylland sætter nu for alvor skub i ønsket om et netværk for HK-ledere og chefer i Aarhus Kommune. Efter et opstartsmøde i februar, hvor der blev nedsat en gruppe til at arbejde videre med at få netværket op at stå, er gruppen nu klar med en dato for næste møde. Det bliver den 5. december.

- Styregruppen er en lille gruppe af engagerede HK-ledere der har påtaget sig opgaven med at definere, hvordan netværket skal bygges op. Vi afholdte første møde i sidste uge og samtidig besluttede vi at afsætte den 5. december  til næste mødedag, fortæller Kirsten Lykkemark Kudsk, der er faglig konsulent i HK Kommunal Østjylland.

Kirsten lykkemark Kudsk

Kirsten Lykkemark Kudsk, faglig konsulent i HK Kommunal Østjylland

På mødet i februar blev der brainstormet på, hvad et netværk kan bruges til, og det er ideerne fra det møde, der nu arbejdes videre med.

-I styregruppen ønsker vi at skabe et netværk, som medlemmerne får energi af at deltage i. Der skal være fokus på ledelse som et fag, hvor medlemmerne kan blive inspireret og få ny viden, men det er også meget vigtigt for os, at det bliver et netværk, hvor man kan møde ligesindede og få sparring på nogle af de udfordringer og succeser, HK-cheferne oplever i hverdagen, siger Kirsten Lykkemark Kudsk.

Styregruppen skal mødes igen for at planlægge netværksmødet i december. Derfor er det endnu ikke muligt at sige, hvad der helt præcist kommer til at ske.

- Vi kan dog sige, at vi har besluttet at det skal være et eftermiddags-arrangement, så der er mulighed for at deltage, uden at det går alt for meget ud over arbejdstiden. Og så arbejder vi med et forslag om at sætte HK-chefens DNA på dagsordenen. Hvem er HK-cheferne egentlig i forhold til de øvrige faggrupper i kommunen. Vi ønsker at sætte spot på de mange kompetencer, som HK-cheferne har, men som måske har en tendens til at drukne i bevidstheden i den store kommune og blandt andre faggrupper, fortæller Kirsten Lykkemark Kudsk.

Vil du være med til mødet den 5. december, så meld dig til når den endelige invitation kommer. Hvis du vil vide mere om netværket så kontakt Henrik eller Kirsten, som kan oplyse, hvilke tiltag der er gang i og hvem der sidder i styregruppen.

Du kan også kontakte Kirsten Lykkemark Kudsk på telefon 3364 3210 eller Henrik G. Hansen telefon 3364 3204, begge faglige konsulenter i HK Kommunal Østjylland.