En borger havde anmodet Lollands Kommune om aktindsigt i kontaktoplysninger på kandidater til Ældrerådsvalget. 

Det omhandlede især e-mail, adresser eller telefonnumre på kandidaterne.

Men Lollands Kommune ønskede ikke at frigive de ønskede kontaktoplysninger.

Det skete blandt andet med begrundelsen, at ”kandidaterne ikke har givet samtykke til, hvorvidt de ønsker deres private e-mailadresser og mobilnumre oplyst”. Kommunen har vurderet, at private e-mailadresser, som ikke har forbindelse til en persons arbejde eller eventuelle offentlige hverv, er omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Beskyttede oplysninger kan udtages

I paragraffen står der bla. retten til aktindsigt ikke oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.

Men efter at have nærlæst og studeret den nævnte paragraf slår Ankestyrelsen fast, at kontaktoplysninger, herunder e-mailadresser eller telefonnumre, som udgangspunkt ikke er omfattet af de oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, der kan undtages fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 1.

Hvis der var tale om beskyttede adresser i folkeregisteret eller beskyttede telefonnumre, er det dog en anden sag, pointerer Ankestyrelsen.