En æra er slut med Højesterets dom

”En personalepolitisk æra, hvor virksomhederne tilgodeser medarbejderne, er slut i Banedanmark” konstaterer formanden for HK Trafik & Jernbane, Dennis A. Jørgensen. Højesteret satte den 28. august 2018 det punktum i den årelange strid, om Banedanmark havde ret til at opsige flere hundrede medarbejderes ret til fribefordring. Højesterets afgørelse er, at fribefordring godt kan opsiges af Banedanmark, selv om retten har været skrevet ind i ansættelsesbrevene. ”Opsigelsen er desværre et klart løftebrud, og det påvirker ikke kun det enkelte medlems hverdag og økonomi, men helt sikkert også arbejdsklimaet i Banedanmark. ” siger Dennis A. Jørgensen.   

Arbejdsgiveres gyldne løfter

”Dommen kan vi ikke anfægte, men det gør det ikke mere forståeligt for medlemmerne, der har indrettet sig i tillid til løfterne, der dengang blev givet på skrift. ” Kikkerten må rettes mod de trafikpolitikere, der i 2015 undlod at gentage tidligere trafikkontrakters ordlyd om fribefordring til ansatte i den nye trafikkontrakt. Og kikkerten må rettes mod Banedanmark, der er løbet fra et klart løfte til medarbejderne. ” siger Dennis A. Jørgensen og fortsætter: ”Nu vil vi nærlæse dommens præmisser, men vi må erkende, at vi ikke ved rettens hjælp har kunnet skaffe frikortet tilbage for vores medlemmer, der er ansat i Banedanmark. Der vil være en lære at drage om arbejdsgiveres gyldne løfter. ”

Tæppet er revet væk under de ansatte

”Frikortet har været en del af lønnen og dermed en del af beslutningsgrundlaget for at søge job og bibeholde job i Banedanmark. Inddragelsen af frikortet har været kostbar for de mange, der i sin tid bosatte sig ét sted og tog arbejde et andet sted i sikker forvisning om, at frikortet til transport var en del af ansættelsen. ” siger Dennis A. Jørgensen.

Da Banedanmark i sin tid varslede inddragelsen af frikortet, anlagde HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund begge sag mod Banedanmark på vegne af deres tjenestemands- og overenskomstansatte medlemmer. Krav 1 var at få frikortet tilbage. Det alternative krav 2 var i det mindste at sikre medarbejderne en kompensation, hvis de ikke kunne få frikortet tilbage.

Ingen af kravene blev imidlertid opfyldt – i hverken Østre Landsret eller Højesteret - og det stiller de ansatte i en vanskelig situation, der kan få indflydelse på deres fortsatte ønske om at være ansat i Banedanmark.

Uden HK-fællesskabet havde det ikke kunnet lade sig gøre

”Det har været en ressourcekrævende proces på alle måder, og det havde ikke kunnet lade sig gøre, uden at HK havde stillet sig bag medlemmerne med økonomi til at føre sagen, først ved Østre Landsret og nu ved Højesteret. ” siger Dennis A. Jørgensen.

Der er i forbindelse med sagen trukket på mange ressourcer, både i HK Trafik & Jernbanes sekretariat og branchebestyrelse og hos de medlemmer, der afgav forklaring til Østre Landsret. ”Det har været vigtigt at vise over for medlemmerne, at vi er der, når det brænder på, og at fællesskabet kan mønstre en styrke, som den enkelte ikke kan. ” siger Dennis A. Jørgensen.

Endnu en sag

Spørgsmålet om fribefordring skal også afgøres for en anden personalegruppe, der også har mistet retten til fribefordring. Det drejer sig om de, der er blevet pensioneret fra Banedanmark. Den sag har mod HK Trafik & Jernbanes protest afventet sagen i Højesteret. Pensionisternes sag skal forelægges for Østre Landsret i maj 2019. ”Det er frygtelig lang tid at vente, men Østre Landsret besluttede mod vores protest, at man vil afvente Højesteret, inden retten behandler sagen for vores pensionerede medlemmer” siger Dennis A. Jørgensen og fortsætter: ”Det er en helt anden sag, fordi vores pensionerede medlemmer har opfyldt deres del af aftalen med Banedanmark, nemlig at arbejde i 25 år. Nu er Banedanmark så løbet fra sin del af aftalen, uden at vores medlemmer kan drage en konsekvens, som f.eks. at finde sig et andet job. Derfor har jeg forhåbning om, at Østre Landsret vil nå frem til et helt andet resultat til maj næste år.”