Arbejde på skæve tider kan påvirke søvnen

Fuck dig!
Sådan lød den kontante besked fra en af Brittas kolleger tidligere på året. Selv om den slags grænseoverskridende adfærd har stået på, siden hun blev ansat for flere år siden, så væltede det læsset, og hun har fået konstateret stress hos lægen.

- Jeg er blevet mobbet af kolleger, som er gået efter mig både på det faglige og det personlige plan, og det har været anstrengende og givet generelle søvnproblemer. Men siden den 30. april, hvor bemærkningen faldt, vågner jeg flere gange hver nat og har angstanfald. Jeg ligger ofte vågen en time til halvanden og forsøger at få ledt tankerne i en anden retning.

Britta, hvis rigtige navn er redaktionen bekendt, er ikke alene om at have søvnproblemer. Seks ud af ti organisationsansatte HK’ere - lidt flere end gennemsnittet blandt privatansatte HK’ere - har de sidste to år haft en eller flere perioder med søvnproblemer på grund af jobbet. De vågner en eller flere gange, sover for lidt eller har simpelthen svært ved at falde i søvn, viser en søvnundersøgelse blandt 420 medlemmer i branchen, som analysebureauet Epinion har udført for HK/Privat.

KONFLIKTER FORSTYRRER SØVNEN
Blandt dem, som ligger søvnløse på grund af jobbet, peger hver femte - ligesom Britta - på konflikter med kolleger som årsagen. Det er en anelse flere end gennemsnittet i andre brancher.

- Konflikter på arbejdspladsen kan være kilde til forstyrret søvn. Når vi ligger i sengen og har tid til at tænke over tingene, er det naturligt, at vi forsøger at forstå og bearbejde den negative situation, vi oplever, når vi føler os truet på vores velfærd. Fx når chefen tildeler for få ressourcer, eller når en kollegas udsagn truer vores selvværd, siger Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at det derfor er vigtigt at være opmærksom på at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Og det tilslutter Anne Helene Garde, som er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), sig:

- Forskningen viser, at personer med godt psykosocialt arbejdsmiljø i form af god social støtte, høj indflydelse og retfærdig organisering af arbejdet har mindre risiko for at få søvnproblemer. Ansatte, der oplever høje krav og ubalance mellem anstrengelse og belønning, har derimod større risiko for at få søvnproblemer.
Hvis konflikter med chef eller kolleger gør indhug i din søvn, er det vigtigt, at du forholder dig til det og gør noget ved det, mener Kim Jung Olsen, som er faglig chef i HK/Privat:

- Tal med andre om det - både dine kolleger og ikke mindst din leder. Det er ledelsens ansvar at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Og en dygtig leder bør klart og tydeligt kommunikere, at der er en åben dør, og at problemer er til for at løses, siger han.

MISMATCH: FOR MANGE OPGAVER
Ifølge undersøgelsen er det, der holder allerflest organisationsansatte vågne dog, at der er alt for mange arbejdsopgaver. 71 % peger på det. Og det er hele 11 procentpoint over gennemsnittet for alle privatansatte HK’ere.

- Jeg har over årene fået mere ansvar og flere opgaver. Men jeg har også fået nye kolleger til at overtage en del opgaver. Men de har været svære at fastholde. I perioder har det betydet dobbeltopgaver i to til tre måneder. Det har haft indflydelse på søvnen, forklarer et medlem anonymt i undersøgelsen.
Netop den slags situationer er der forsket i, forklarer Anne Helene Garde, som har finkæmmet den eksisterende søvnforskning:

- Forskningen viser, at folk, der møder høje krav i arbejdet - typisk stor arbejdsmængde med for mange arbejdsopgaver eller svære deadlines - har større risiko for at udvikle søvnproblemer, siger Anne Helene Garde.

SELVFORSTÆRKENDE STRESS OG SØVN
Hvis kravene er højere end ressourcerne, udløser de ifølge Bobby Zachariae en stressreaktion.

- Det er naturligt at opleve forstyrret søvn i perioder med stress. Hvis du fx er presset af en deadline, så har du svært ved at geare ned og slappe af, og det aktiverer dig. Du får en slags stressreaktion, hvor din hjerne fortæller kroppen, at der er fare på færde, så du skal være vågen og håndtere udfordringerne, siger han.

Kortvarige søvnforstyrrelser behøver ikke at være et problem. Problemet opstår først og fremmest, hvis søvnforstyrrelsen bliver vedligeholdt og forstærket over tid, så det bliver et vedvarende problem, forklarer han.

- Der er en klar og selvforstærkende sammenhæng mellem stress og søvnproblemer. Når du er stresset, er det forbundet med øget følelsesmæssig aktivering og en tendens til at reagere med rumination - altså at gruble over ting, der er sket - eller bekymring over noget, der kan ske i fremtiden. Det aktiverer nervesystemet, hormonsystemet og andre biologiske processer, som hæmmer søvn. Den forringede søvnkvalitet betyder så, at vi har færre ressourcer i dagtimerne, hvilket gør os mere følsomme over for stress. Der kan med andre ord blive tale om en ond cirkel, siger Bobby Zachariae.

Derfor er det virkelig vigtigt, at du gør noget ved det, hvis kravene til dit arbejde er højere, end ressourcerne kan følge med til, mener Kim Jung Olsen:

- Det er altid din ledelses ansvar, at krav og ressourcer hænger fornuftigt sammen. Hænger det ikke sammen, kan det resultere i manglende balance mellem privat- og arbejdsliv, men det kan også have meget større omkostninger for dit helbred. Derfor er det vigtigt, at du ikke går og putter med det. Tal med både dine kolleger og ikke mindst din leder om det. Og sig fra, hvis du oplever ubalance mellem kravene til dit arbejde og dine egne ressourcer og forventninger, siger han.

JOBBET HOLDER HK’ERE I ORGANISATIONER VÅGNE

59 % af de HK’ere, der arbejder i organisationer, har haft arbejdsrelaterede søvnproblemer indenfor de sidste to år.

Her er de væsentligste årsager:

71 % har for mange arbejdsopgaver

20 % har konflikter med kolleger

18 % har konflikter med chefen

17 % Stress (diagnosticeret af læge)

10 % frygter fyringsrunde