Arbejde på skæve tider kan påvirke søvnen

Min familie og mine venner siger, jeg ikke er mig selv længere. Min kone siger, jeg er mere irritabel. Og jeg mærker selv, at jeg har svært at ved at fastholde koncentrationen om den tanke, jeg havde et øjeblik tidligere, fortæller kontormedarbejder Henrik Lyng Clausen.

Siden han kom på fireholdsskifte med morgen-, dag-, aften- og nattevagter i januar, har han døjet med søvnproblemer.

- Jeg er typisk A-menneske, og derfor er det ikke naturligt for mig at sove om dagen, så når jeg har nattevagt, får jeg meget lidt søvn, men jeg kan trods alt sove ad to omgange. Ugen med aftenvagter derimod er jeg fuldstændig og aldeles totalsmadret. Jeg vågner typisk efter tre timer og render rundt som en zombie. Jeg er helt nede på tre til fire timers søvn, siger Henrik Lyng Clausen.

Han er ikke alene. Mere end hver anden HK’er, der arbejder med transport eller turisme, har de sidste to år haft en eller flere perioder med søvnproblemer på grund af jobbet. De vågner en eller flere gange, sover for lidt eller har simpelthen svært ved at falde i søvn. Det viser en søvnundersøgelse blandt 302 medlemmer i branchen, som analysebureauet Epinion har udført for HK/Privat.

REGELMÆSSIGHED ER ET MUST
Selv om otte ud af ti har fast dagarbejde, så lader arbejdstider til at være et større problem for flere. Hvert fjerde HK-medlem angiver nemlig - ligesom Henrik Lyng Clausen - at deres arbejdstider er et problem for søvnen.

- Den bedste søvn hænger sammen med regelmæssige sovevaner. Skifteholdsarbejdere har en særlig udfordring i forhold til at få etableret et godt søvnmønster, og de har flere søvnproblemer end andre, siger Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Natarbejdernes udfordring er lidt anderledes, forklarer Anne Helene Garde, som er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA):

- Deres problemer med søvn hænger sammen med, at de skal sove om dagen, selv om det er om natten, vi er gearede til det. Når de kommer hjem, har de ofte nemt ved at falde i søvn, men de vågner tidligt, selv om de ikke føler sig udhvilede, siger hun.

Anne Helene Garde anbefaler, at antallet af både skifteholds- og natarbejde bliver minimeret til så få dage eller nætter ad gangen. Og at vagterne roterer med uret i stedet for mod uret. Det betyder, at vagterne roterer fra dag til aften til nat.

ER PÅ, NÅR DANMARK HOLDER FRI
Også overarbejde - fx i forbindelse med højsæson i branchen - kan gøre indhug i søvnen.

- Overarbejde kan betyde, at man ikke når at geare tilstrækkeligt ned inden sengetid. Man har generelt brug for at geare ned og deaktivere i god tid,
inden man skal sove, ellers får man vanskeligere ved at falde i søvn, siger Bobby Zachariae, som understreger, at det derfor er en god ide at træne afspændingsøvelser, som kan hjælpe en med at geare ned.

Hverken transport- eller turismeområdet er ifølge Christoffer Marckmann, som er faglig sekretær i HK/Privat, kendetegnet ved ”otte til fire”. Derfor forsøger HK også at skaffe medlemmerne bedre vilkår.

- Mange på området arbejder, når resten af Danmark holder fri - i ferier, på helligdage og på skæve tidspunkter af døgnet. Derfor har vi fokus på at forbedre forholdene i overenskomsterne med fx reduceret arbejdstid for medlemmer med skiftearbejde. Desværre er arbejdsgiverne ikke særlig imødekommende. Men det afholder ikke vores forhandlingsudvalg fra at prøve, hver gang vi sætter os til forhandlingsbordet.

MISMATCH: ALT FOR HØJE KRAV
Men det er ikke kun arbejdstiderne, der driller. Når medlemmerne i branchen skal rapportere, hvad årsagerne til de arbejdsbetingede søvnproblemer er, så svarer 45 %, at det er for mange arbejdsopgaver. Og der er en naturlig sammenhæng mellem mængden af opgaver og søvnbesvær, mener Anne Helene Garde:

- Forskningen viser, at folk, der møder høje krav i arbejdet - typisk stor arbejdsmængde med for mange arbejdsopgaver eller svære deadlines - har større risiko for at udvikle søvnproblemer, siger Anne Helene Garde, som har finkæmmet den eksisterende søvnforskning.

Netop derfor mener Christoffer Marckmann, at medlemmerne skal gøre ledelsen opmærksom på det, hvis de oplever et mismatch i forhold til arbejdsbyrden.

- Det er altid et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at der er tilstrækkeligt med ressourcer på arbejdspladsen. Alternativt må ledelsen sørge for, at der er de rette værktøjer, systemer og arbejdsrutiner, der medfører en ordentlig balance mellem antallet af arbejdsopgaver og antallet af medarbejdere, som kan udføre arbejdet inden for almindelig arbejdstid med et passende arbejdspres, siger Christoffer Marckmann og understreger:

- Hvis arbejdsgiver udelukkende fokuserer på at optimere bundlinjen ved at reducere antallet af medarbejdere, risikerer de at opnå en kortvarig gevinst, der kan give bagslag på længere sigt i form af stressramte og langtidssygemeldte medarbejdere. Veludhvilede, tilfredse medarbejdere leverer en bedre indsats.

EN SELVFORSTÆRKENDE COCTAIL

Hvis kravene på jobbet er højere end ressourcerne, udløser de ifølge Bobby Zachariae en stressreaktion.

- Der er en klar og selvforstærkende sammenhæng mellem stress og søvnproblemer. Når du er stresset, er det forbundet med øget følelsesmæssig -aktivering og en tendens til at reagere med rumination - altså at gruble over ting, der er sket - eller bekymring over noget, der kan ske i fremtiden. Det -aktiverer nervesystemet, hormon-systemet og andre biologiske processer, som hæmmer søvn. Den forringede søvnkvalitet betyder så, at vi har færre ressourcer i dagtimerne, hvilket gør os mere følsomme over for stress. Der kan med andre ord blive tale om en ond cirkel, siger han og -fortsætter:

- Selv kortvarig stress kan påvirke søvnen. Hjernen fortæller kroppen, at der er ”fare på færde”, og at vi derfor skal være vågne og opmærksomme, så vi kan håndtere udfordringen.

17 % af HK'erne i branchen peger på diagnosticeret stress som årsag til deres arbejdsrelaterede søvnproblem, hvilket er tre procentpoint højere end gennemsnittet for alle HK/Privat-medlemmer.

www.bit.ly/sov-godt-og-nok og www.bit.ly/nat-kræver-sin-kost kan du downloade og printe pjecer om både søvn og kost ved nat- og skiftearbejde.

JOBBET HOLDER HK’ERE I TRANSPORT OG TURISME VÅGNE

55 % af de HK’ere, der arbejder med transport eller turisme, har haft arbejdsrelaterede søvnproblemer indenfor de sidste to år. Her er de væsentligste årsager:
45 % har for mange arbejdsopgaver
24 % problemer med arbejdstider
17 % Stress (diagnosticeret af læge)
10 % frygter fyringsrunde