Arbejde på skæve tider kan påvirke søvnen

Syv ud af ti HK’ere i luftfarten har de sidste to år haft en eller flere perioder med søvnproblemer på grund af jobbet. De vågner en eller flere gange, sover for lidt eller har simpelthen svært ved at falde i søvn. Det viser en søvnundersøgelse blandt 144 medlemmer i branchen, som analysebureauet Epinion har udført for HK/Privat.

Ubehagelige oplevelser med passagerer, krops-smerter og travlhed er bare nogle af grundene. Men når medlemmerne i luftfarten skal meddele, hvad årsagerne til deres arbejdsbetingede søvnproblemer er, så svarer 66 %, at det er deres arbejdstider.

At det uden sammenligning er et issue for HK’erne i luftfarten, bliver understreget af, at det ligger markant over gennemsnittet for andre privatansatte HK’ere, som ligger på 17 %.

En passagerhandler beskriver årsagen til sin søvnløshed sådan her:

- Når jeg har tidlige vagter, er jeg så nervøs for at sove over mig, at jeg - i stedet for at sove grundigt igennem indtil vækkeuret ringer - sover så let, at jeg vågner hele tiden. Jeg skal jo være klar på slaget fire og møde passagererne - også selv om jeg er dødtræt.

Et andet medlem beskriver det sådan her:
- Kroppen har svært ved at acceptere, at den skal stå op klokken halv tre om natten for at møde på arbejde den ene dag og komme hjem fra arbejde klokken to om natten den næste. Jeg har svært ved at finde både en sove- og spiserytme. Og det går ud over min søvn.

Desværre er de skiftende arbejdstider et grundvilkår i luftfartsbranchen, mener Vibeke Ansbjerg, som er faglig sekretær for luftfartsområdet i HK/Privat:

- Nu om dage bliver der fløjet næsten alle døgnets 24 timer. Derfor er søvnproblemer, der har med arbejdstider at gøre, en naturlig følge af det arbejde, luftfartsmedarbejderne har. De arbejder, når resten af Danmark holder fri. Derfor har vi også fokus på at forbedre forholdene i overenskomsterne, hver gang vi sætter os ved forhandlingsbordet.

SØVN SKAL VÆRE REGELMÆSSIG
Netop skiftende arbejdstider er berømte og berygtede blandt søvnforskere.

- Den bedste søvn hænger sammen med regelmæssige sovevaner.

Skifteholdsarbejde er en særlig udfordring for at få etableret et godt søvnmønster, og personer med skifteholdsarbejde har flere søvnproblemer end andre, siger Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Udfordringen er lidt anderledes for folk, der arbejder fast om natten, forklarer Anne Helene Garde, som er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA):

- Vi ved, at især natarbejdere har problemer med søvn. Og det hænger sammen med, at de skal sove om dagen, selv om det er om natten, vi er gearede til at sove. Når natarbejderne kommer hjem, har de ofte nemt ved at falde i søvn, men de vågner tidligt, selv om de ikke føler sig udhvilede, siger hun.

FIRE TIMER KORTERE END NORMALT
Ifølge rapporten 'Søvn og Sundhed' fra Vidensråd for Forebyggelse, som begge professorer har bidraget til, viser mange søvnundersøgelser, at søvnens længde og kvalitet bliver påvirket negativt i forbindelse med nattevagter eller tidlige morgenvagter. Aftenvagter derimod påvirker ikke søvnlængden.

- Søvnen om dagen bliver en til tre timer kortere end ved en normal nattesøvn. Og hovedparten af søvntabet omfatter den lidt dybere søvn og drømmesøvnen, forklarer Anne Helene Garde.

Hun forklarer, at der er studier, der viser, at det er bedst for søvnen at have en til tre dage med de samme vagter i træk - hurtigt roterende skift - frem for flere dage med de samme typer vagter i træk - langsomt roterende.

Ligedan er der studier, der viser, at søvnen er bedre, når vagterne roterer med uret - altså fra dag til aften til nat - frem for mod uret.

Derfor anbefaler Anne Helene Garde, at både skifteholds- og natarbejde bliver minimeret til få dage, aftener og nætter ad gangen, og at vagterne roterer med uret i stedet for mod uret. Det betyder, at vagterne roterer fra dag til aften til nat.

- Vi kan ikke lave om på, at der skal arbejdes hele døgnet, men vi kan ændre på tilrettelæggelsen, så arbejdstiderne bliver mindst muligt generende, siger Vibeke Ansbjerg og fortsætter:

- Sørg for at få så få skæve vagter som muligt, og husk den gyldne regel om at skifte med uret. Og så er der også hviletidsregler, som skal overholdes. De går ud på, at arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at hver eneste ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer hvert døgn.

SPIDSBELASTNING I HØJSÆSSONEN

Men det er ikke kun skiftehold og natarbejde, der kan give søvnproblemer. Overarbejdet i højsæsonen kan også gøre et indhug i søvnen, forklarer Bobby Zachariae:

- Overarbejde kan betyde, at du ikke når at geare tilstrækkeligt ned inden sengetid. Du har generelt brug for at geare ned og deaktivere i god tid, inden du skal sove, ellers får du vanskeligere ved at falde i søvn.

Og netop fordi kroppen ikke kan finde ud af at gå fra femte gear til første på et øjeblik, så er det en god ide at træne afspændingsøvelser. Forskningen bekræfter, at regelmæssig afspændingstræning gør det lettere at falde i søvn og fastholde søvnen i løbet af natten, forklarer Bobby Zachariae.

Fra www.bit.ly/sov-godt-og-nok og www.bit.ly/nat-kræver-sin-kost kan du downloade og printe pjecer om både søvn og kost ved nat- og skiftearbejde. Og på side 16-21 kan du blive meget klogere på, hvor meget du bør sove og hvorfor og hvordan du kan sove godt. ⁄⁄


SKIFTEARBEJDER-SYNDROM
Ifølge rapporten 'Søvn og Sundhed' fra Vidensråd for Forebyggelse kan nogle medarbejdere udvikle såkaldt skiftearbejdersyndrom (shift work sleep disorder). Det er en søvnforstyrrelse, som er karakteriseret ved træthed og insomni, som opstår, når arbejdstiderne kommer i konflikt med skiftearbejderes egen døgnrytme. De vigtigste symptomer er udtalt søvnighed på arbejdet eller under transporten til og fra arbejdet eller søvnløshed under søvnen i dagtimerne.

I søvnundersøgelsen, som Epinion har udført for HK/Privat, angiver knap hver tredje af HK Luftfarts medlemmer, at de ofte eller altid er trætte på arbejdet på grund af søvnproblemer.

JOBBET HOLDER HK’ERNE I LUFTFARTEN VÅGNE

68 % af de HK’ere, der arbejder inden for luftfartsområdet, har haft arbejdsrelaterede søvnproblemer indenfor de sidste to år. Her er de væsentligste årsager:
66 % har problemer med arbejdstider
35 % har for mange arbejdsopgaver
17 % har konflikter med chefen