Chefproblemer

HVORDAN SKAL JEG løse opgaverne? Hvordan skal jeg nå dem? Bliver det godt nok? Kan jeg nu finde ud af det?

Tina, hvis fulde navn er redaktionen bekendt, arbejder i it-branchen. Hun har gennem livet haft tilbagevendende søvnproblemer, og inden for de sidste år er det jobbet, som holder hende vågen.

- Jeg har alt for mange opgaver og perioder, hvor jeg er overbelastet på grund af overarbejde. Det gør, at jeg har svært ved at falde i søvn. Og når jeg så sover, vågner jeg igen midt om natten, og så kommer tankemylderet, som jeg har svært ved at styre, siger hun.

Tina er ikke alene. Lidt over halvdelen af de privatansatte HK’ere, der arbejde med it, medier eller kommunikation, har de sidste to år haft en eller flere perioder med søvnproblemer på grund af jobbet. De vågner en eller flere gange, sover for lidt eller har simpelthen svært ved at falde i søvn. Det viser en søvnundersøgelse blandt 440 af medlemmerne, som analysebureauet Epinion har udført for HK/Privat.

MISMATCH: ALT FOR HØJE KRAV
Når de skal rapportere, hvad årsagerne til de arbejdsbetingede søvnproblemer er, så svarer knap halvdelen - ligesom Tina - at det er for mange arbejdsopgaver. Og der er en sammenhæng mellem mængden af opgaver og søvnbesvær, mener en ekspert.

- Forskningen viser, at folk, der møder høje krav i arbejdet - typisk stor arbejdsmængde med for mange arbejdsopgaver eller svære deadlines - har større risiko for at udvikle søvnproblemer, siger Anne Helene Garde, som er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og har finkæmmet den eksisterende søvnforskning.

Hvis kravene er højere end ressourcerne, udløser de ifølge Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, en stressreaktion.

- Der er en klar og selvforstærkende sammenhæng mellem stress og søvnproblemer. Når du er stresset, er det forbundet med øget følelsesmæssig aktivering og en tendens til at reagere med rumination - altså at gruble over ting, der er sket - eller bekymring over noget, der kan ske i fremtiden. Det aktiverer nervesystemet, hormonsystemet og andre biologiske processer, som hæmmer søvn. Den forringede søvnkvalitet betyder, at vi har færre ressourcer i dagtimerne, hvilket gør os mere følsomme over for stress. Der kan med andre ord blive tale om en ond cirkel, siger han og fortsætter:

- Det er ikke kun alvorligt stressede personer, der kan opleve søvnforstyrrelser. Selv kortvarig stress kan påvirke søvnen. Hjernen fortæller kroppen, at der er ”fare på færde”, og at vi derfor skal være vågne og opmærksomme, så vi kan håndtere udfordringen.

CHEFEN HAR PLIGT TIL AT LEDE
Hvis du oplever, at der er ubalance mellem krav og ressourcer i dit arbejde, så skal du handle på det, mener Carsten Frisch, som er faglig sekretær i HK/Privat:

- Arbejdsgiver har ledelsesretten. Men af og til glemmer de, at retten også indebærer en pligt til at lede. Og det gælder ikke mindst en pligt til at tilrettelægge arbejdet på en måde, så medarbejderne ikke bliver syge af det - hverken på kort eller langt sigt - i tråd med loven, siger han og fortsætter:

- Hvis du oplever, at der bliver stillet for høje krav i arbejdet, er det vigtigt, at du handler på det i tide - altså inden det resulterer i stress og sygdom. Tal med dine kolleger, din tillids- og din arbejdsmiljørepræsentant om, hvorvidt der er et generelt problem med arbejdsbelastningen eller om du står alene med det. Hvis problemet er generelt, bør det håndteres som et kollektivt problem. Hvis ikke, bør du tage en dialog med din leder, som må justere på kravene.

HVER FJERDE FRYGTER FYRING
HK’erne, der arbejder med it, medier eller kommunikation klager mindre end den gennemsnitlige privatansatte HK’er over, at det er arbejdsmængden, der holder dem vågne. Til gengæld holder forventede fyringsrunder bemærkelsesværdigt flere af dem søvnløse. Stillingen er 23 % mod 14 %.

- Jeg har flere gange oplevet fyringsrunder på arbejdet. Og hver gang har der opbygget sig en blanding af nervøsitet og frustrationer i mig, så jeg i flere uger ligger og vender og drejer i mange timer. Søvnløsheden gør mig træt, ukoncentreret, irritabel og mere følsom og sentimental over for andre, fortæller Mette, som er HR i mediebranchen, og hvis rigtige navn er redaktionen bekendt.

Store forandringer som fyringer og omstruktureringer har gennem nogle år været hyppige i både den grafiske branche og inden for it-området, og det kan naturligvis ikke helt undgå at forplante sig til bekymringer og usikkerhed hos medarbejderne, mener Carsten Frisch:

- Hvis virksomhederne praktiserede en åben ledelsesstil, hvor medarbejderne blev informeret om påtænkte ændringer, kunne mange unødige bekymringer undgås. Hvis du bliver mødt med en lukket ledelsesstil, kan du forsøge at få indsigt i virksomhedens planer og strategier. Og det er alt andet lige nemmere på virksomheder, hvor man har organiseret sig i en klub og med en tillidsrepræsentant, så hvis det ikke er tilfældet, er det nok der, man skal starte.

TAG MAGTEN FRA BEKYMRINGER

- Bekymringer kan holde os vågne. Hvis man fx er bekymret for, om man kan beholde sit job, er det naturligt at tænke over det i sengen. Sådanne udfordringer kan man ikke trylle væk, siger Bobby Zachariae og fortsætter:

- Forsøg alligevel så vidt muligt ikke at bringe bekymringerne med ind i sengen. Tal om problemet med dine nærmeste, noter dine tanker og løsningsforslag ned og læg problemet til side, inden du går i seng. ”Tag fri fra bekymringerne”, mens du ligger i sengen. Så får du en bedre søvn og har mere overskud til at tage hånd om problemet i dagtimerne.

Søvncoach Helle Bentzen er enig:

- Når man forsøger at holde bekymringerne væk, får de mere magt. Det svarer lidt til badebolde, man forsøger at holde nede under vandet. Derfor er det vigtigt at være bevidst om sine bekymringer. Og det kan være godt at skrive dem ned i en blok en time før sengetid og så sige til dig selv, at nu behøver du ikke forholde dig til det før i morgen.

KONFLIKTER KILDE TIL RINGE SØVN
Konflikter med chefen skaber også ubalance på søvnkontoen. Lidt mere end hver femte peger på det som en af de ting, der kværner, når der skal soves. De rapporterer blandt andet om manglende forventningsafstemning, opbakning og ledelse, som noget af det, der presser dem.

- Konflikter på arbejdspladsen kan være kilde til forstyrret søvn. Når vi ligger i sengen og har tid til at tænke over tingene, er det naturligt, at vi forsøger at forstå og bearbejde den negative situation, vi oplever, når vi føler os truet på vores velfærd, fx når chefen tildeler for få ressourcer, siger Bobby Zachariae.

Han understreger, at det derfor er vigtigt at være opmærksom på at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Og det tilslutter Anne Helene Garde sig:

- Forskningen viser, at personer med godt psykosocialt arbejdsmiljø i form af god social støtte, høj indflydelse og retfærdig organisering af arbejdet har mindre risiko for at få søvnproblemer. Ansatte, der oplever høje krav og ubalance mellem anstrengelse og belønning, har derimod større risiko for at få søvnproblemer.

SØVN SKAL VÆRE REGELMÆSSIG
Selv om det kun er hver tiende, der har nat- eller skifteholdsarbejde, så lader arbejdstider til at være et større problem i branchen. Hver femte angiver nemlig arbejdstider som et problem for søvnen. Trykker Henrik Hovgaard Pedersen har gennem en lang karriere arbejdet på skiftehold. Han fortæller om udfordringerne:

- Især omstillingerne var svære, da jeg arbejdede på skiftehold. Det at komme hjem og sove skulle spille sammen med min families behov, og jeg skulle tænke meget over, hvad og hvornår jeg spiste. Jeg var et monster, når jeg stod op og ikke havde fået sovet nok.

- Den bedste søvn hænger sammen med regelmæssige sovevaner. Skifteholdsarbejdere har en særlig udfordring i forhold til at få etableret et godt søvnmønster, og de har flere søvnproblemer end andre, siger Bobby Zachariae.

Natarbejdernes udfordring er lidt anderledes, forklarer Anne Helene Gaarde:

- Vi ved, at især natarbejdere har problemer med søvn. Og det hænger sammen med, at de skal sove om dagen, selv om det er om natten, vi er gearede til at sove. Når natarbejderne kommer hjem, har de ofte nemt ved at falde i søvn, men de vågner tidligt, selv om de ikke føler sig udhvilede.

Anne Helene Garde anbefaler, både skifteholds- og natarbejde bliver minimeret til så få dage/nætter ad gangen. Og at vagterne roterer med uret i stedet for mod uret. Det betyder, at vagterne roterer fra dag til aften til nat.

En anden årsag til, at arbejdstid er så stort et problem i branchen, kan hænge sammen med overarbejde.

- Overarbejde kan betyde, at man ikke når at geare tilstrækkeligt ned inden sengetid. Man har generelt brug for at geare ned og deaktivere i god tid inden man skal sove, ellers får man vanskeligere ved at falde i søvn. I denne forbindelse er det en god ide at træne afspændingsøvelser. Forskningen bekræfter, at regelmæssig afspændingstræning gør det lettere at falde i søvn og fastholde søvnen i løbet af natten, forklarer Bobby Zachariae.

Fra www.bit.ly/sov-godt-og-nok og www.bit.ly/nat-kræver-sin-kost kan du downloade og printe pjecer om både søvn og kost ved nat- og skifteholdsarbejde.

 

Jobbet holder it- medie- og kommunikations HK'ere vågne

52 % af de HK’ere, der arbejder med it, medie eller kommunikation, har haft arbejdsrelaterede søvnproblemer indenfor de sidste to år. Her er de væsentligste årsager:
49 % har for mange arbejdsopgaver
23 % frygter fyringsrunde
22 % har konflikter med chefen
19 % problemer med arbejdstider
13 % har for svære arbejdsopgaver