Chefproblemer

Gennem tre år udsatte en - nu forhenværende - kollega mig for psykisk chikane. Og selv om både chef og kolleger var vidende om det, var jeg alene med det, siger Anna, som er HK’er i den private servicebranche og hvis rigtige navn er redaktionen bekendt.

Anna fortæller, at hun sjældent fik sagt fra i situationen. Chikanen kom nemlig altid bag på hende, og derfor blev hun ofte lammet i øjeblikket.

- I stedet så har jeg ligget og lagt strategier for min overlevelse om natten. Typisk har jeg ikke kunnet falde i søvn, fordi tankerne kørte videre. Jeg havde sådan en nagende fornemmelse inden i, hvor jeg var utryg. Jeg lå og tænkte de samme tanker igen og igen og formulerede, hvad det var for en sætning, jeg skulle fyre af næste gang, hun gjorde noget.

Anna er ikke alene. Seks ud af ti HK’ere i de private servicehverv har de sidste to år haft en eller flere perioder med søvnproblemer på grund af jobbet. De vågner en eller flere gange, sover for lidt eller har simpelthen svært ved at falde i søvn. Det viser en søvnundersøgelse blandt 746 medlemmer i branchen, som analysebureauet Epinion har udført for HK/Privat.

KONFLIKTER GIVER RINGE SØVN
Flere privatansatte HK’ere, der arbejder inden for serviceerhvervene, oplever - ligesom Anna - konflikter på arbejdspladsen. Lidt mere end hver femte peger på, at konflikter med chefen holder dem vågne, og det er stærkt efterfulgt af konflikter med kolleger, som tegner sig for 17 % af tilfældene.

- Konflikter på arbejdspladsen kan være kilde til forstyrret søvn. Når vi ligger i sengen og har tid til at tænke over tingene, er det naturligt, at vi forsøger at forstå og bearbejde den negative situation, vi oplever, når vi føler os truet på vores velfærd. Fx når chefen tildeler for få ressourcer, eller når en kollegas udsagn truer vores selvværd, siger Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at det derfor er vigtigt at være opmærksom på at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Og det tilslutter professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Anne Helene Garde sig:

- Forskningen viser, at personer med godt psykosocialt arbejdsmiljø i form af god social støtte, høj indflydelse og retfærdig organisering af arbejdet har mindre risiko for at få søvnproblemer. Ansatte, der oplever høje krav og ubalance mellem anstrengelse og belønning, har derimod større risiko for at få søvnproblemer.

Selv om det i sidste ende er ledelsens ansvar at skabe et godt arbejdsmiljø, så er det et fælles ansvar - og det må vi ikke glemme, mener Claus Olsen, som er faglig sekretær i HK/Privat:

- Der skal to til en tango, og derfor er det også et fælles ansvar. Du har på linje med ledelse og kolleger et ansvar for at bidrage til, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø omkring dig. Men hvis der er problemer, bør du gøre din ledelse opmærksom på det, så de har mulighed for at reagere på det, siger han.

MISMATCH: ALT FOR HØJE KRAV
Når medlemmerne, som arbejder inden for de private serviceerhverv, skal rapportere, hvad årsagerne til de arbejdsbetingede søvnproblemer er, så svarer seks ud af ti, at det er for mange arbejdsopgaver. Og der er en naturlig sammenhæng mellem mængden af opgaver og søvnbesvær:

- Forskningen viser, at folk, der møder høje krav i arbejdet - typisk stor arbejdsmængde med for mange arbejdsopgaver eller svære deadlines - har større risiko for at udvikle søvnproblemer, siger Anne Helene Garde, som har finkæmmet den eksisterende søvnforskning.

Hvis kravene er højere end ressourcerne, udløser de ifølge Bobby Zachariae, som er professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, stress, som aktiverer os:

- Det er naturligt at opleve forstyrret søvn i perioder med stress. Hvis du fx er presset af en deadline, så har du svært ved at geare ned og slappe af, og det aktiverer dig.

Du får en slags stressreaktion, hvor din hjerne fortæller kroppen, at der er fare på færde, så du skal være vågen og håndtere udfordringerne, siger han og forklarer, at det simpelthen aktiverer nervesystemet, hormonsystemet og andre biologiske processer, som hæmmer søvn.

Hvis du oplever, at der er ubalance mellem de krav, der bliver stillet til dig, og dine ressourcer, så skal du gøre noget ved det, mener Claus Olsen:

- De fleste ansatte har et ansvar for nogle opgaver og en afgrænset arbejdstid. De to ting skal kunne harmonere. Og det er arbejdsgivers ansvar, at der er en balance, siger han og pointerer:

- Men vi tager efterhånden så meget ansvar for vores arbejde, at vi har en tendens til at glemme at bede ledelsen om at redefinere rammerne for vores arbejde i takt med, at vores opgaver og ansvar vokser. Hvis ikke vi får sagt til og fra i tide, risikerer vi at knække. Så det er vigtigt, at vi taler med vores leder om det og beder om at få prioriteret vores opgaver. En dygtig leder vil jo også gribe bolden. De er jo ikke interesserede i, at vi brænder ud.

RENT SKRIVEBORD TIL FYRAFTEN
Hvis der er balance mellem krav og ressourcer, men du alligevel har svært ved at få tankerne fra arbejdet, når du skal sove, så kan det være en god idé at fortælle hjernen, at du har styr på udfordringerne, mener søvncoach Helle Bentzen.

- Hjernen fungerer sådan, at den gerne vil have afsluttet og have styr på tingene. Det kaldes Zeigarnik-effekten, siger hun og forklarer, at den russiske psykolog Zeigarnik - som led i en række eksperimenter i 1920’erne - satte forsøgspersoner til at samle puslespil. Nogle af dem afbrød hun, før de var helt færdige. Dem, der lagde det færdigt, skænkede det overhovedet ikke en tanke, mens dem, der blev afbrudt, hele tiden mentalt vendte tilbage til det ufærdige puslespil, forklarer hun.

- Konklusionen er, at vi helt ubevidst ikke kan slippe tankerne om det, vi ikke nåede eller skal nå at gøre færdigt. Selv om vi prøver at stoppe dem, bliver de ved med at banke på. Og det er de færreste af os, som har et arbejde, hvor der er rent skrivebord, når klokken er fire. Der er stadig en masse uafsluttede ting, derfor er vi nødt til at 'deale' med det på en anden måde, siger Helle Bentzen og råder:

- Inden du går hjem fra dit arbejde, så skriv ned, hvad det er, du skal tage dig af hvornår og hvordan. Det er næsten lige så godt som at afslutte opgaven. To-do-lister giver hjernen ro.

JOBBET HOLDER HK’ERNE I SERVICEVIRKSOMHEDER VÅGNE

59 % af de HK’ere, der arbejder i de private servicevirksomheder, har haft arbejdsrelaterede søvnproblemer indenfor de sidste to år. Her er de væsentligste årsager:
59 % har for mange arbejdsopgaver
21 % har konflikter med chefen
17 % har konflikter med kolleger
15 % stress (diagnosticeret af læge)
12 % har for svære arbejdsopgaver